Знати європейських партнерів –  Orgalim, як потенційний партнер №1 Industry4Ukraine

Вихід на перемовини міжнародного рівня з будь-яким потенційним партнером чи клієнтом передбачає якісну підготовку. Ви готуєте інформацію про себе, але також намагаєтесь дізнатись про партнера – хто вони, які їх можливості, де можуть бути потенційні зони співпраці. Краще це робити заздалегідь, оскільки перші перемовини можуть і не мати продовження. Якщо ви не поставите правильні запитання чи не підготуєте релевантних пропозицій. Отже, що може бути релевантним зараз для членів УКА / Industry4Ukraine з огляду на передові європейські асоціації, з якими розпочались інтенсивні обміни? В цій публікації – огляд Orgalim, потенційного партнера №1 на євро-континенті.

Читати далі

Next C2C: зустріч АППАУ – як перший крок до створення наративів

Зустріч АППАУ з 3-ма потужними світовими асоціаціями 13 квітня стала наступним С2С (Cluster2Cluster) обміном, але також послужила переосмисленню цілої низки речей, що, як і чому ми представляємо на міжнародній арені.

Читати далі

Профілювання тем «Молодь та Індустрія 4.0» – огляд №1

«Профілювання» – під цим терміном ми маємо на увазі деталізацію, розширення, уточнення окремих тем кампанії, огляд яких ми розпочали узагальненою публікацією в кінці січня. Отже, що ми маємо сьогодні – напередодні круглих столів в регіонах? Наш перший огляд надає підсумки кількох останніх зібрань та обмінів з регіонами.

Читати далі

Стіна між наукою та бізнесом: building or breaking?

Breaking the wall, або Building the wall – 2 розповсюджені меми в комунікаціях та управлінських практиках. Особливо, в управлінні змінами, адже крос-функційні бар’єри, які є головними викликами в проведенні змін, частіше всього й візуалізують та асоціюють зі стінами.

В 2018 з АППАУ вийшов документ під назвою «Створення інноваційних екосистем промислових хайтек», але де радше йшлося саме про інтеграцію ЗВО в ринкове середовище.  Його цікаво переглядати сьогодні з точки зору як пройденого шляху, так і зокрема в аспектах «зносу стіни» між бізнесом та наукою. Тема ‘breaking walls’ фігурує в цьому документі як окремий напрям змін, й він пропонує для цього ряд опцій.

Читати далі

Аналітичний огляд «Сталий індустріальний розвиток в Україні»

Ключовими драйверами розвитку сучасної промисловості є декарбонізація та дигіталізація. Саме ця 2D-парадигма буде обумовлювати ландшафт та вектори розвитку як галузей, так і окремих підприємств до точки біфуркації 2030 року – зеленого, енергетичного переходу, тобто переходу до низьковуглецевої економіки. З одного боку процеси декарбонізації є серйозним викликом саме для промисловості, у зв’язку з тим, що потребують кардинально реформувати виробничі процеси та ланцюги створення вартості, а з іншого, – можуть стати стимулом використання широкого спектру технологій Індустрії 4.0-5.0, та потужним механізмом переходу до моделей сталого виробництва, та розвитку.

Читати далі

Консолідація експертів – як найбільша цінність і як бар’єр №1

Експерти в будь-якій сфері – найбільша цінність суспільства. Від висококваліфікованих фахівців в робітничих професіях, сертифікованих програмістів й до державних службовців, країна потребує сотні тисяч таких людей, здатних показувати кращі результати, кожен на своєму місці. В сфері державотворення так само існує сотні вузьких ніш, де результат залежить від вміння спочатку знайти, а потім консолідувати справжніх професіоналів своєї справи. Стаття описує досвід, накопичений в Асоціації «підприємств промислової автоматизації України» (АППАУ).

Читати далі

Пріоритетні інструменти та інституції Індустрії 4.0

Тема пріоритетних інструментів гостро ставилась розробниками Національної Економічної Стратегії 2030 (далі – НЕС 2030) в грудні 2020.  Тоді АППАУ створила робочу групу, яка оперативно виробила формулу 3+5 – 3 ключові інституції та 5 пріоритетних інструментів, які необхідно реалізувати в рамках НЕС 2030. Нижче надаємо фрагменти підготовленої для НЕС 2030 аналітики з коментарями щодо стану виконання на період серпня 2021. 

Читати далі

Створення комітету «Сталий розвиток»

За ініціативи АППАУ та орг комітету Industry4Ukraine на платформі створений новий комітет «Сталий розвиток». Головна ідея полягає в об’єднанні провідних експертів для професійних обмінів, координації та комунікацій з подальшою метою вироблення національних політик, узгодження та гармонізації національних стандартів в сфері циркулярної економіки.

Читати далі

Вебінар «Green Deal через призму стандартів та кластерної взаємодії», 26 липня, з 11 до 13 год

Комітет сталого розвитку («Sustainable Industry4Ukraine»), створений на платформі «Industry4Ukraine», спільно з кластерами ІАМ за підтримки GIZ-Ukraine запрошує взяти участь в онлайн-обговоренні практичних ініціатив щодо реалізації  Європейського зеленого курсу в Україні.

Читати далі

Промислова стратегія – моменти вирівнювання на форумі інноваційних виробництв

Другий форум інноваційних виробництв, який відбувся 17 червня в індустріальному парку «Біла Церква» став важливою подією для українських промисловців та інноваторів. Вперше після ковідної перерви форум зібрав більше 800 керівників в офлайн й дозволив обговорити поточний стан та перспективи розвитку інноваційних виробництв України. Для учасників нашої платформи Industry4Ukraine форум був також важливим для розуміння стратегічного вирівнювання ключових стейкхолдерів промислового та інноваційного розвитку України. 

Всі записи публічних дискусій та презентацій є на сайті форуму і їх дійсно варто всі переглянути, – цей огляд не претендує на детальний переказ чи аналіз всіх виступів. Натомість, я зосереджусь тільки на моментах (точках) того стратегічного вирівнювання, про яке ми часто говоримо на платформі Industry4Ukraine і яке є для нас справжнім показником прогресу в наших фрагментарних та розділених спільнотах. Більшість оцінок є, звісно, суб’єктивними, й деякі з них я роблю свідомо досить контрастними, щоб сфокусувати увагу нашої аудиторії на нашій спільній динаміці стратегічного розвитку.

Читати далі