Знати європейських партнерів –  Orgalim, як потенційний партнер №1 Industry4Ukraine

Вихід на перемовини міжнародного рівня з будь-яким потенційним партнером чи клієнтом передбачає якісну підготовку. Ви готуєте інформацію про себе, але також намагаєтесь дізнатись про партнера – хто вони, які їх можливості, де можуть бути потенційні зони співпраці. Краще це робити заздалегідь, оскільки перші перемовини можуть і не мати продовження. Якщо ви не поставите правильні запитання чи не підготуєте релевантних пропозицій. Отже, що може бути релевантним зараз для членів УКА / Industry4Ukraine з огляду на передові європейські асоціації, з якими розпочались інтенсивні обміни? В цій публікації – огляд Orgalim, потенційного партнера №1 на євро-континенті.

Загальна інформація про Orgalim

Orgalim – типова пан-європейська федерація, тобто вони об’єднують 48 національних асоціацій з різних промислових та хайтек секторів, – від металообробки та машинобудування, й до промислової електроніки, електротехніки та інжинірингу. Серед них і ті, які ми часто цитуємо серед апологетів Індустрії 4.0 – зокрема, німецькі ZVEI та VDMA. Членами Orgalim є також 20 великих корпорацій – серед них можна зустріти Siemens, Schneider Electric, Phoenix Contact, Eaton та чимало інших знайомих брендів.

Федерація  є виразником та лобістом №1 європейських промисловців, вони постійно опікуються захистом їх інтересів на рівні європейської комісії та законодавства з метою збільшення кількості робочих місць та загальних конкурентних позицій у світі. Для цього Orgalim має відповідні ресурси – потужну виконавчу дирекцію в складі майже 30 осіб, низку комітетів та робочих груп, які виробляють інструменти впливу на європейську комісію. В перевагах членства чітко вказано про вплив на європейську політику та спільне формування промислової аженди.

Структура урядування є подібною до більшості асоціацій – через вибори членів призначається Рада директорів, яка призначає виконавчу дирекція. Федерація існує за рахунок членських внесків, а також підтримки інших структур європейського рівня.

 

Напрями стратегічного курсу

Orgalim постійно виробляє аналітичні звіти та position papers, які відображають позиції та корективи стратегічного курсу об’єднання на посилення позицій своїх членів. З них добре видно, куди і як федерація спрямовує зусилля своїх членів. З заголовків останніх position papers ясно слідує, що в центрі уваги Orgalim – вироблення чітких позицій щодо подвійного зеленого та цифрового переходу, а також убезпечення позицій європейських виробників, їх торгівельних преференцій в умовах глобальної нестабільності.  Цей курс також видно в назвах та складі комітетів, які виробляють відповідні політики

  • Цифрова трансформація
  • Енергетика та кліматичні зміни
  • Навколишнє середовище
  • Внутрішній ринок (ЄС) – стандарти та регулювання
  • Законодавча сфера
  • R&D та інновації
  • Торгівля

Узагальнюючи, якщо ви шукаєте якось одного, найбільш виразного представника сучасної європейської промисловості, і яка вже прямує до Індустрії 4.0 – 5.0, то звісно це Orgalim.

 

Паралелі з Industry4Ukraine

На наш погляд, Orgalim – типовий представник регіонального бізнес-об’єднання промисловців провідних розвинутих країн. Подібні об’єднання є в США та країнах Південно-східної Азії й саме вони є генераторами політик знизу – від бізнесу. Й очевидний курс цих об’єднань – він чітко спрямований на швидшу адаптацію традиційних галузей до умов Індустрії 4.0. В Україні єдиною структурою, яка виробляє подібні положення національного рівня є платформа Industry4Ukraine. З 2019 року, наша платформа виробила низку документів, які мали б вже бути в основі державних політик та стратегій розвитку промислових та промислових хайтек

В більш концентрованому вигляді наші пропозиції по розвитку є в Національній економічній стратегії 2030. Платформа підтримує фундаментальну працю українських економістів щодо Новітнього Індустріального Розвитку України (НІРУ, 2020).

До речі, деякі тези з нашого Маніфесту 2019 року платформи Industry4Ukraine звучать в унісон з їх положеннями 2016 року про пріоритет промислових хайтек в економіці розвинутих країн.

Резюмуючи,

наші напрацювання за пріоритетам, змістом та напрямами – практично ідентичні Orgalim.

В чому ми різні – це за деталізацією окремих положень та за потужністю впливу. На жаль, нашу платформу Industry4Ukraine явно не підтримує жодна велика українська корпорація, ні міжнародні бренди, й в цілому підтримка найпотужніших промислових асоціацій є також слабкою. Вивести ж об’єднання МСП на серйозний рівень policy-making складно та довго, що власне і відбувається. Відповідно, проблема GR (відносин з урядом) неодноразово підіймалась на платформі, як ключова. З такою кількістю напрацювань ми давно мали б фігурувати як стейкхолдер №1 у відповідних комітетах ВРУ та бути радниками міністрів чи їх заступників. І яким дуже бракує цих сучасних положень розвитку промислової, інноваційної та цифрової політик в євро-інтеграції.

Разом з тим, ми сприймаємо це як виклик й працюємо над цим. Стратегічна сесія восени 2021 року переформатувала наші комітети, а зростання УКА весною 2022 відкриває нові шанси на зростання впливу. Ніколи ми ще не були так близько до провідних європейських партнерів як зараз.

 

Ключові тези для перемовин з Orgalim

Отже, як ви бачите, добре знання партнера, порівняння його позицій з власними, допомагає виробити теми перемовин. З генеральною дирекцією Orgalim ці перемовини плануються на початку червня. Й це – продовження перших С2С зустрічей в УКА від квітня. Можливі теми

  • Приєднання платформи Industry4Ukraine до Orgalim з наступною взаємодією наших комітетів DISC з їхніми
  • Взаємодія з Orgalim по ключовим напрямам інтеграції українських промислових галузей в Європейський простір, зокрема, прискорення відповідних позицій зближення в сфері інжинірингу та машинобудування. Можливе створення відповідного спільного комітету, який би забезпечив розробку спеціальних заходів підтримки на період війни, включно з такими в сфері технічного регулювання та стандартизації.
  • Інтеграція українських кластерів та бізнес-об’єднань у відповідні, вже існуючі програми та проекти розвитку ЄС в напрямах цифрової та циркулярної промисловості.

Зустрічні пропозиції до перемовин з Orgalim вітаються.

Координатор платформи Indusrty4Ukraine

Юрчак О.В.