Платформа Industry4Ukraine – як виробити спільні «правила гри»

«Платформа» – модне слово сьогодні в різних колах. Але кожен вкладає в це свій смисл. Що вкладаємо ми в Industry4Ukraine? Питання ще відкрите наразі. В червні організатори задекларували та вже використали 1 важливу характеристику платформ. Мова про об’єднання зовсім інше по масштабам. Ми говоримо про консолідацію зусиль десятків бізнес-асоціацій, що створює значно більший комулятивний ефект. Нагадаємо, що ідея походить саме від прикладу європейців, які для кращого лобіювання своїх інтересів в європарламенті об’єднали від подібним маніфестом – зверненням 500 асоціацій. Але чи достатньо цього одного параметру щодо кількості? Чи завжди кількість переходить в якість? Чи є якісь інші переваги та можливості, крім колективного тиску на політиків та уряд? Чи не стане нова платформа «пустишкою», через яку через пів-року всі забудуть?

Continue reading

Запуск платформи Industry4Ukraine – звіт по форуму 25 червня

25 червня в рамках запуску платформи Industry4Ukraine відбувся бізнес-форум учасників платформи. В цьому прийняли участь близько 80 представників з різних категорій промислових та хайтек ринків. Головним результатом можна вважати початок реальної консолідації промислових та хайтек секторів навколо ключових, стратегічних питань розвитку, і які відображені в Маніфесті платформи.

Continue reading

Поточний статус проектів Індустрії 4.0

В грудні 2018 вийшов офіційний реліз проекту Національної стратегії Індустрії 4.0. А в січні 2019 АППАУ, звідки походить ця розробка, вирішила самостійно підтримати майже половину проектів портфелю 4.0. Це рішення було базовано на припущенні, що ймовірність фінансування всіх 14 проектів сумою в 25 млн гривень з боку держави близька до нуля. Інша причина полягає в тому, що частина проектів вже виконувалась силами асоціації, інша – назрівала. Тим не менше, відповідальність за портфель проектів національного рівня, навіть частковий  – зобов’язує. 1-ше півріччя повністю підтвердило, що це рішення було вірним – уряд й досі «не побачив» цієї стратегії, як власного пріоритету економічного,  промислового та чи інноваційного розвитку.

Continue reading

Промислова політика ЄС

Перекладений на українську, цей документ є взірцем сучасного, цілісного підходу для державних політик в промисловості. Зокрема, ми бачимо в ньому чітке розуміння ключової ролі промисловості для економіки ЄС, а також не менш чіткі формулювання ключових факторів розвитку промисловості – як фокус на промислових інноваціях та інвестиціях в них, особлива увага до цифровізації та сталого розвитку, побудову глобальних ланцюжків створення цінності, інклюзивність та пріоритети по залучення інвестицій тощо. Документ є must read для представників центральних та регіональних ОВВ, а також для інших policy makers. Завантажити.

Показники промислової політики

Цей документ – готовий посібник по бенчмаркинговим показникам ефективності для всіх промислових policy makers. Він описує показники ефективності для промислового розвитку по кільком ключовим категоріям – як інновації, залучення інвестицій, цифровізація, міжнародна співпраця та єдиний вільний ринок. В кожній з цих категорій приводиться набір KPI, по яким ЄС буде вимірювати ефективність своїх програм та політик. Must read для кожного policy maker всіх рівнів – завантажити.

Європейська промисловість – візія до 2030

Цей документ має прочитати кожен фахівець, який так чи інакше пов’язаний з промисловими виробництвами. Він не просто ставить орієнтири майбутнього. Автори, власне, пояснюють чому ЄС потрібно таке майбутнє в глобальному світі жорсткої конкуренції та постійних змін. Наприклад, головним чинником успіху вказана цифровізація. Але не тому, що просто «так захотілось» чи «щоб як усі». Масова та керована цифровізація – це просто осмислена відповідь на виклики зростаючої конкуренції, відставання від США та Азії, росту інновацій, але також на виклики покращення соціальних та екологічних аспектів, як можлива втрата робочих місць. Інновації та цифровізація радикально задають нові орієнтири в аспектах підготовки кадрів й всієї системи освіти. І так далі – документ будує причинно-наслідкові звязки, які в результаті дають цілісну візію, яким себе бачить ЄС. Завантажити.

Проект Національної стратегії Індустрії 4.0

Проект національної стратегії Індустрії 4.0, розроблений групою експертів від АППАУ та Руху 4.0, вийшов в грудні 2018. Він переданий в КМУ та доступний для експертного обговорення. На цей момент часу жодної реакції КМУ не було. В цій публікації – опис головних напрямків стратегії.

Читати більше

Маніфест Industry4Ukraine

Визнаючи ключове значення розвитку промисловості для економіки України з позицій внеску сектору в створення робочих місць, експорту, розбудову інноваційного потенціалу, ми закликаємо новообраного Президента,  майбутній склад Верховної Ради та Кабінет Міністрів, політичні партії зробити питання промислової політики України топ-пріоритетом політичного порядку денного.

Continue reading