Інституції для реалізації промислової політики

В публікації «Керування промисловими політиками» ми ввели тріаду «Інструменти – Процеси – Інституції» в якості базового, фундаторського підходу до розробки промислових політик. Правильний баланс та розвиток кожного елементу в цій тріаді є ключовим фактором успіху до побудови ефективних промислових політик та стратегій. Інституції грають грають свою особливу роль в цій тріаді. Читати далі

Проєкт національної програми кластерного розвитку до 2027

Проєкт національної програми кластерного розвитку до 2027 є рамковою програмою, що подається на затвердження в Мінекономіки з метою встановлення керівного документу для всіх стейкхолдерів кластерного розвитку України. Документ аргументує необхідність прискорення кластерного розвитку, окреслює головні засади та орієнтири розвитку до 2027 року. Читати далі

Інструменти промислової політики для 4ПР – приклад MedTech з Коста Ріки

Продовжуємо публікації перекладів UNIDO щодо інструментів промислової політики. Цього разу – про нові, швидкозростаючі сектори, розвиток яких стимулює 4-а Промислова Революція (далі – 4ПР). Ми взнаємо, якими інструментами вони підтримуються і які є кращі практики, звідки будуть певні висновки для України. Далі – скорочений переклад розділу 3.7 цього документу. Читати далі

Про досвід впровадження СЕЗ на Закарпатті

Аналітичний Центр Industry4Ukraine продовжує вивчення досвіду застосування інструментів промислової політики в минулі роки української незалежності. Презентуємо матеріал, що підготовлений Федерацією роботодавців автомобільної галузі про досвід застосування Спеціальної Економічної Зони (СЕЗ) на Закарпатті. Читати далі

Як стимулювати різні сектори економіки – досвід Тайланду в автопромі

Аналітичний огляд UNIDO “Industrialization as driver of sustained prosperity” (Індустріалізація як драйвер сталого процвітання) широко використовується сьогодні в робочій групі Industry4Ukraine, що працює над білою книгою – оглядом «Інструменти промислової політики». Одна з частин цього огляду стосується застосування інструментів по різним галузям – як автомобільна промисловість, машинобудування, електроніка та інші. Читати далі

Візія України в 2030 році

Книга “Економічне відродження через індустріальний розвиток України” під редакцією Власюка В.С. отримає все більшу популярність в колах учасників платформи Industry4Ukraine. По-суті, ця книга представляє нову промислову стратегію розвитку.  Нижче ми подаємо один з перших розділів, що описує візію України в 2030. Головним чином тут представлений  рівень економічного розвитку України, до якого ми прагнемо і який вона повинна досягти задля добробуту громадян та власного самозбереження. Адже масштаб нашої країни, її ресурси та люди, соціокультурна різноманітність та геополітичне розташування визначають її вибір: Україна або буде успішною і великою державою, або зникне в її теперішніх кордонах. Все це лише питання часу, поки історія не винесе свого чергового суворого вироку тим, хто виявився дрібним, малодушним і байдужим.
Читати далі

2 роки проекту розробки стратегії Індустрія 4.0 в Україні – які головні уроки

Частина третя – УРОКИ

В попередніх частинах ми розглянули теми про здобутки та сильні сторони (частина 1) та зони росту стратегії Індустрії 4.0 в редакції 2018 (частина 2). В цій заключній частині, мова йде про головні уроки процесу розробки та імплементації, які важливі як для стейкхолдерів політик та стратегій Індустрії 4.0, так і інших дотичних – в першу чергу, промислової, інноваційної, кластерної та експортної. Читати далі

Керування політиками – як ефективно проходити процес розробки

Керування секторальними політиками – від розробки й до впровадження, передбачає задіяння комплексу елементів. Це подібно до керування змінами на великих підприємствах, де серйозні зміни в будь-якій сфері передбачають зміни по всім 3-м компонентам РРТ (Processes, People, Technologies) – ця абревіатура добре знайома всім управлінцям. Але що є відповідником цій класиці керування на рівні державних політик? До певної міри, очевидно, що тут також є свої процеси, крім людей – мова про цілі інституції, ну а щодо процесів – вони тут так само свої й потребують дуже доброго керування. Читати далі

 Головні засади розвитку кластерних програм та політик в Україні

Наближається до завершення розробка Національної програми кластерного розвитку до 2027 й ми продовжуємо комунікувати окремі розділи цієї програми, які вже завершені в робочій групі. Цього разу представляємо розділ про керівні принципи (засади) які мають лежати в основі кластерних політик будь-якого рівня, національного, регіонального чи локального. Читати далі