Інноваційний розвиток в промисловості – що має змінити війна?

Вже багато років Україна не має ефективної інноваційної стратегії, яка б визнавалась та підтримувалась всіма категоріями вітчизняних інноваторів та експертних спільнот. Особливо важкою є ситуація в промисловості – в цій сфері всі уряди попередніх років не змогли запропонувати дієвих змін, й тренд загальної деіндустріалізації економіки країни став домінувати в попередні роки. Сьогодні, війна може остаточно поховати ще існуючі залишки науки та інновацій в промисловому середовищі. Але вона створює й нові можливості. Чи зможемо ми скористатись ними в тому стані відносин акторів інноваційних екосистем, які склався в останні роки? Чи все-ж, ці відносини потребують радикальних змін та перезавантаження? Розбираємось – це перша публікації з серії, яку ми запускаємо в експертному середовищі Industry4Ukraine.

Читати далі

To know European partners – Orgalim as a potential Industry4Ukraine #1 partner

Entering into international negotiations with any potential partner or client requires quality training. You prepare information about yourself, but you also try to find out about your partner – who they are, what their opportunities are, where there may be potential areas for cooperation. It is better to do this in advance, so that the first talks develop into wider cooperation if you ask the right questions or come up with relevant suggestions. So what might be relevant now for UCA/Industry4Ukraine members from the perspective of the key European associations that we have begun intensive exchanges with? This publication provides an overview of Orgalim, our potential #1partner on the European continent.

Читати далі

Аналіз експертних оцінок від McKinsey щодо впливу російсько-української війни на глобальних рух до кліматичної нейтральності

Незважаючи на низку ініційованих на міжнародному рівні масштабних кліматичних угод, що визначають зобов’язання, які мають взяти на себе державний та приватний сектор як розвинених країн, так і країн, що розвиваються, світова спільнота не наблизилась до досягнення нульових викидів парникових газів, запланованого на 2050 рік. Більшість цих зобов’язань досі не були супроводжені відповідним плануванням і фінансуванням, частково через глобальну пандемію, яка вже збільшила глобальний державний борг, скоротила світовий ВВП на 3,3 % та призвела до швидкого зростання інфляції у всьому світі. Дебати про те, хто заплатить за «зелений перехід» — уряди, компанії чи споживачі — і як уникнути посилення «зеленої інфляції» (інфляції внаслідок відмови від викопного палива та зростання виробничих витрат при переході на альтернативні джерела енергії) стають гострішими. Взаємозв’язок між зміною клімату та політичними ризиками проявляється у посиленні геополітичних викликів, особливо у частині пошуку компромісу між необхідністю фінансування руху у бік кліматичної нейтральності та вимогами країн, що розвиваються, надати їм більшої свободи дій у досягненні цілей по скороченню викидів при збереженні темпів економічного розвитку, необхідних для виходу їхнього населення із пастки бідності.

Читати далі

Головні принципи взаємодії в розробках стратегій розвитку УКА

У травні Уряд запустив низку консультацій з бізнес-спільнотами й розпочав збір пропозицій для відновлення економіки в повоєнний період. Не дивлячись на всі їх переваги, корисність і необхідність, Аналітичний центр УКА визнає, що необхідно готувати власні пропозиції та програми дій – у більш цілісних та системних форматах і відповідно до сфери нашої місії та сфер спеціалізації. Отже, визначмо, якими мають бути наші керівні принципи та правила дій при розробці таких документів.

Читати далі

Майбутнє глобального відновлення у візії МВФ. Що чекає на світ і Україну

Міжнародний валютний фонд представив огляд перспектив розвитку світової економіки під красномовною назвою «Війна гальмує глобальне відновлення». І хоча така позиція  звучить як вирок, ми пропонуємо розібратись із ключовими тезами цього дослідження.     

Читати далі

Війна в Україні як тригер потрясінь, що змінять світ: аналіз звіту McKinsey

В залежності від масштабу й тривалості ринкових збоїв, завчасності та ефективності урядової підтримки і змін у політиці центробанків, реакцій споживачів та представників бізнесу  компанія McKinsey на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну виокремлювала два найімовірніші потенційні сценарії впливу війни Росії проти України на розвиток подій у ЄС.

Читати далі

Знати європейських партнерів –  Orgalim, як потенційний партнер №1 Industry4Ukraine

Вихід на перемовини міжнародного рівня з будь-яким потенційним партнером чи клієнтом передбачає якісну підготовку. Ви готуєте інформацію про себе, але також намагаєтесь дізнатись про партнера – хто вони, які їх можливості, де можуть бути потенційні зони співпраці. Краще це робити заздалегідь, оскільки перші перемовини можуть і не мати продовження. Якщо ви не поставите правильні запитання чи не підготуєте релевантних пропозицій. Отже, що може бути релевантним зараз для членів УКА / Industry4Ukraine з огляду на передові європейські асоціації, з якими розпочались інтенсивні обміни? В цій публікації – огляд Orgalim, потенційного партнера №1 на євро-континенті.

Читати далі

Відкрита дискусія експертів Іndustry4Ukraine «Advanced manufacturing – пропозиції на рівень ЄС», 25 травня, 16:00–17:30

Події останніх 3-х місяців в Українському кластерному альянсі повністю підтвердили правильність стратегічного курсу, яким іде платформа Industry4Ukraine з 2019 року. По-перше, в низці проведених С2С/ В2В зустрічей ми бачимо наскільки глибоко тренди цифрового та зеленого переходу пронизують європейські кластери, бізнеси й традиційні промислові галузі. По-друге, ми побачили, що цей курс скеровується та постійно коригується на рівні провідних пан-європейських та національних асоціацій та кластерів – вони є потужними генераторами змін до євро-політик. По-третє, ми також переконались, що інноваційні кластери функціонують в рамках своїх галузевих та технологічних екосистем, де відбувається потужна взаємодія з іншими акторами інноваційного та цифрового розвитку, як DIH-и, інкубатори-акселератори, агенції розвитку тощо. 

Читати далі

Дискусія «Аналітика Ланцюгів доданої вартості – стан, перспективи, консолідація», 19 травня, з 15:00 до 16:30

Український кластерний альянс підіймає на новий рівень питання стану Ланцюгів доданої вартості (ЛДВ) в Україні. Тема ЛДВ, їх стійкості, закриття розриві, керування ними – знову в центрі уваги кластерної спільноти. Більшість ЛВД сьогодні мають численні розриви – від зміни постачальників та логістики, й до змін серед клієнтів та ринків. Наскільки ці розриви є значними, які пріоритети в їх закритті, як галузі справляються сьогодні з цими викликами? І якщо керування регіонально-галузевими ЛДВ – ключова функція кластерних координаторів за визначенням, то які інструменти для цього сьогодні доступні? Зокрема, чи є доступною якісна, галузева аналітика по ключовим секторам промисловості та промислових хайтек?

Читати далі

«Укрлегпром» приєднується до європейської асоціації EuraTex

Українська асоціація підприємств легкої промисловості («Укрлегпром») успішно розвиває співпрацю з Європейською асоціацією одягу та текстилю (EuraTex), й уже на рівні Українського кластерного альянсу (УКА). Маючи і до цього контакти та відносини з EuraTex, «Укрлегпром» скористалася можливістю Сlusters2Clusters зустрічі швейних кластерів 6 квітня, організованої УКА спільно з Європейським кластерним альянсом (ЄКА) за участю Європейської комісії. Зустріч послужила додатковим поштовхом для зближення обох партнерів. У результаті наступних перемовин між “Укрлегпромом” і  EuraTex упродовж квітня і травня сторони досягли наступних домовленостей:

Читати далі