fbpx
INDUSTRY4UKRAINE
Платформа промислових та хайтек секторів
Slider

Кластери УкраїниСмарт-спеціалізаціяІндустрія 4.0Промислова політика

Об’єднуємо

бізнес, владу, освіту та науку, розробників, агенції розвитку, консультантів, громадськість

Наша місія – розвиток сучасної промисловості як основи української економіки. В розвинутих країнах середньо- та високотехнологічні сектори промисловості створюють найбільшу кількість робочих місць, запитів до науки та інновацій, генерують найбільшу частку експорту. В епоху 4-ої промислової революції, в яку вступив весь світ, Україна так само має розбудувати власну переробну промисловість, інтегрувати в неї свій потенціал хайтек секторів та віднайти своє місце в глобальному світі – як не сировинної, а високотехнологічної та постіндустріальної держави.

Засадничі положення

Учасники Платформи керуються положеннями Маніфесту Industry4Ukraine та працею «Економічне відродження через індустріальний розвиток України». Маніфест відображає головні положення місії, що зводяться до трьох політичних вимог до влади, а саме: включення індустріального розвитку до ключових пріоритетів діяльності органів уряду, схвалення стратегії та формування ефективної управлінської структури. Праця «Економічне відродження через індустріальний розвиток України» містить визначення та обґрунтування новітнього індустріального розвитку (НІРУ), як найкоротшого шляху побудови технологічної економіки країни.

Маніфест Industry4Ukraine окреслює 5 умов новітнього індустріального розвитку України

Ці положення відображають стратегічний курс на новітній індустріальний розвиток України (НІРУ). Декілька разів на рік експерти Патформи звіряють практичні дії влади щодо дотримання цього курсу у своїх реальних програмах та планах дій.

Створення сприятливого бізнес-клімату в країні

Першочергова увага до середньо- та високотехнологічних секторів промисловості

Інклюзивність та скоординованість дій органів державної влади

Масова та швидка цифровізація промислових секторів

Підтримка розвитку інноваційних промислових екосистем

Пропозиція цінності для стейкхолдерів

Платформа створює та розвиває переваги для своїх учасників через власні види послуг, активності та проєкти

Чіткі орієнтири на курс новітнього індустріального розвитку України
Фокус на Індустрії 4.0 як майбутньому української промисловості
Унікальні діалогові майданчики «Влада – Бізнес – Наука – Громадськість»
Синхронізація української аженди з передовими стандартами
Широка колаборація в проєктах, робочих групах та комітетах

Кожен з учасників платформи може користуватись тими чи іншими послугами та пропозиціями, які учасники створюють колективно. Наприклад, центральні органи виконавчої влади можуть користуватись напрацюваннями та послугами платформи в пп 3-5 для того, щоб бути переконаними, що їх розробки відповідають кращим світовим практикам; максимально інтегрувати у ці розробки кращих консультантів, бізнес та громадськість.

Бізнес може використовувати платформу для розробки нових напрямів стратегічного розвитку, нормативно-правових актів та законопроектів у своїй сфері діяльності. Платформа акумулює та виокремлює кращий український досвід державотворення в промисловому та хайтек розвитку, сприяє його популяризації та обміну кращими практиками.

Регіональна влада, яка вибудовує плани розвитку промислових хайтек секторів аналогічно може розраховувати на підтримку платформи в наступних діях:

  1. Консультації – допомога в деталізації та профілюванні регіональних планів з урахуванням аспектів смарт-спеціалізації, кластерного розвитку та Індустрії 4.0.
  2. Методичного та консультаційного забезпечення розвитку нових інноваційних кластерів.
  3. Створення регіонального ландшафту інноваторів Індустрії 4.0.
  4. Проведення спеціальних Technology & Innovation days тощо.

В 2020 розпочали системну роботу три комітети платформи

Організаційний та профільні комітети планують та координують спільну діяльність через регулярні зібрання, вироблення планів та програм дій

Кластерний комітет

Керівник – Людмила Шийко, координатор Прикарпатського еко-енергетичного кластеру

Комітет зі смарт-спеціалізації регіонів

Керівник – Ігор Єгоров, доктор економічних наук, заступник директор Інституту Економіки та Прогнозування НАН України

Комітет з цифрової трансформації

Керівник – Юрчак Олександр, генеральний директор АППАУ

Організаційний комітет

Керування платформою забезпечується організаційним комітетом, робочими групами та комітетами. Організаційний комітет складається з представників міжнародних організацій, науково-дослідних установ та організацій, промислових об’єднань та провладних структур. Його членами є:

Людмила Мусіна

Координатор Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) в Україні

Володимир Власюк

Директор ДП «Укрпром- зовнішекспертиза»

Олександр Юрчак

Генеральний директор «Асоціації підприємств промислової автоматизації України»

Денис Базилевич

Експерт проєкту GIZ «Застосування та імплементація Угоди про асоціацію ЄС – Україна у сфері торгівлі»

Іван Кульчицький

Президент ГО «Агенція Європейських Інновацій», Національний контактний пункт програми «Горизонт 2020» за напрямком ІКТ, НУ «Львівська політехніка»

Андрій Забловський

Керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України

Головні проєкти та ініціативи на 2021

Створена в червні 2019 року, платформа акумулювала кращі напрацювання у сферах промислового, інноваційного та хайтек розвитку, а також сприяла розробці нових

Просування стратегії Новітнього Індустріального Розвитку України (НІРУ)

Ця стратегія містить пропозицію суспільству, яким чином здійснити в Україні новітній індустріальний розвиток. Він полягає в концентрації зусиль на побудові сучасної високотехнологічної переробної промисловості, яка забезпечить структурну трансформацію всієї економіки країни. Численні положення цієї стратегії не є ще усвідомленими представниками державних органів. Між тим, глибокі процеси де-індустріалізації, що тривають в Україні останні 10 років, продовжуються й сьогодні. Відповідно, ця стратегія потребує подальшого просування та лобіювання на рівні органів виконавчої влади, парламенту та органів місцевого самоврядування.

Просування національної стратегії Індустрії 4.0

Стратегія розроблена в АППАУ у 2018 році на замовлення Державного агентства з електронного врядування, але не розглянута й не прийнята. Стратегія містить шість головних напрямів розвитку, розподілених на портфель проєктів та програм дій. Майже половину цих проєктів з 2018 по 2020 рр. активісти Руху 4.0 в Україні виконують самостійно, без підтримки держави, що обумовлює слабкі темпи впровадження проєктів цієї стратегії. Відповідно, залучення держави у включення основних рекомендації до програмних документів органів влади залишається викликом для платформи Industry4Ukraine.

Параметри проєкту

Національна програма кластерного розвитку України до 2027

Програма розроблена в 2020 році робочою групою Industry4Ukraine й передана в Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства у жовтні 2020. На IV квартал 2020 року Мінекономіки планує схвалення Концепції розвитку кластерної політики в Україні, в рамках розробки якої, ми сподіваємось, що пропозиції Платформи будуть враховані. До цього моменту в державі не було ніяких програм розвитку кластерного руху, консолідованого на національному рівні. Наразі створено кластерний комітет, який взяв на себе відповідальність за початкові завдання консолідації кластерного руху. Публікації про розвиток кластерного руху – дивіться розділ «Кластери України» на сайті Платформи.

Параметри проєкту

Проєкт «Інтеграція 4.0»

Проєкт, що розпочався в 2020 у 5-ти регіонах України (Київ та область, Вінниця, Миколаїв, Запоріжжя, Харків), націлений на інтеграцію команд, проєктів смарт-спеціалізації та кластеризації на регіональному рівні. З жовтня 2020 по лютий 2021 у цих регіонах, а також на національному рівні відбуваються заходи з покращення діалогу всіх стейкхолдерів інноваційного розвитку промислових секторів, й формування єдиного плану дій. Публікації про хід проєкту – дивіться розділ «Смарт-спеціалізація» на сайті Платформи.

Параметри проєкту

Аналітичний Центр Industry4Ukraine

Головна місія центру – розробка методичних рекомендацій та аналітичних звітів у сфері промислового, інноваційного та цифрового розвитку. В 2020 році центр випустив першу роботу – керівництво «Інструменти промислової політики», що систематизує світовий та український досвід в цій царині й надає відповідні рекомендації українським policy makers. В планах центру на 2021 продовження цих робіт з новою роботою «Інституції промислової політики». В 2020 році центр також випустив 7 інформаційно-аналітичних дайджестів. В липні подальші випуски зупинились за браком фінансування.

Параметри проєкту

Ukrainian Industrial Week – Український Індустріальний Тиждень (УІТ)

Український індустріальний тиждень – серія регіональних заходів у прямокутнику «бізнес-влада-наука-громадськість» за моделлю Європейських індустріальних днів (EU Industry Days), що проходили в 2018 та 2019 рр. у більшості України. Головна мета заходів – покращення діалогу між стейкхолдерами промислового розвитку з наступною актуалізацією стратегічних планів розвитку. Деталі попередніх заходів можна переглянути за посиланням. В 2021 році планується третій.

Параметри проєкту

EU Industrial Days

Європейські індустріальні дні є доповненням до Європейського індустріального тижня. Це – окремі заходи, що висвітлюють найбільш актуальні виклики промислового розвитку, що проводяться за підтримки Єврокомісії й висвітлюються на спеціальному сайті ЄС. Відповідно, це надає бізнесу та бізнес-об’єднанням кращий імідж, прозорість щодо стратегій та потенціалу й відкриває нові можливості співпраці з ЄС, передусім, щодо участі у європейських ланцюгах доданої вартості.

Відповідно до вимог, оргкомітет Платформи Industry4Ukraine подав в листопаді 2020 року заявки на проведення таких днів, що були прийняті Брюсселем. Таким чином, в Україні спеціальні заходи, сформовані за трьома темами ЄС пройдуть в лютому–березі 2021 року у форматах: презентації нового регіонального ландшафту Індустрії 4.0 в Харкові з можливим залученням інших регіонів (Обриси майбутньої цифрової Європи), підведення підсумків проєкту «Інтеграція 4.0» в Миколаєві зі смарт-спеціалізації та кластеризації регіонів (Європейська конкурентоспроможність в контексті глобальних змін), проведення спеціального дня щодо кліматичної нейтральності в Києві (Європейська промисловість – як кліматично нейтральна до 2050).

Параметри проєкту

Учасники Платформи

Станом на кінець грудня до Платформи входить більше 60 організацій, серед них 45 – громадські та бізнес-об’єднання, що представляють малий та середній бізнес за галузей як харчова та переробна промисловість, агро-індустрії, машино- та суднобудування, промислову автоматизацію та ІТ, також незалежні аналітичні центри та експертні групи. Повний перелік учасників платформи – за посиланням.

Участь на Патформі є добровільною та безкоштовною. Єдина умова – прийняття та підтримка всіх положень Маніфесту Industry4Ukraine. Оргкомітет Industry4Ukriane запрошує промислові та хайтек асоціації та групи приєднуватись до нашої платформи. Це легко зробити попередньо ознайомившись з Маніфестом й надіславши нам запит через електронну форму від керівника організації. Всі бажаючі асоціації та об’єднання інтегруються в робочі групи та комітети платформи, з участю в відповідних проєктах та програмах заходів.

Мета проєкту полягає в його інституціоналізації на державному рівні. Не зважаючи на чисельні локальні інтеграції ідей та заходів запропонованої стратегії в ряд вищерівневих стратегій, загальний характер реалізації стратегії залишається спорадичним та фрагментарним. В цьому є дуже велика різниця українських підходів на відміну від сусідніх держав, де Індустрія 4.0 давно виведена на рівень державних політик та програм, системно координується відповідними державними інституціями. Очільники центральних та регіональних органів виконавчої влади України мало користуються можливостями, що вже існують на рівні національного Руху 4.0 та Платформи Industry4Ukraine. Відповідно, головними в цьому проекті є GR (відносини з владою) та PR заходи націлені на зміну відношення владних органів, інтеграцію тем Індустрії 4.0 в їх порядок денний та плани розвитку. Вартість проекту – до 1 млн гривень, термін – 1 рік. Деталі проекту – запитуйте info@industry4ukraine.net.
Мета проєкту полягає в інституціоналізації кластерного розвитку на державному рівні. На кінець 2020 року кластерні програми з підтримкою держави мають відверто декларативний характер – на рівні центрального уряду немає відповідальних, не визначені плани та програми дій у сфері кластерного розвитку, не виділяються кошти. Проєкт «Консолідація та зростання кластерного руху в Україні шляхом підтримки національної кластерної програми розвитку на 2021–2027 роки» був розроблений кластерним комітетом Industry4Ukraine в жовтні 2020. Він передбачає досягнення 3-х стратегічних цілей: забезпечення зростання загальної кількості кваліфікованих регіональних кластерів, що відповідають критеріям якості ЄС – не менше 42 в 2023; забезпечення зростання частки результатів діяльності кластерів у економічному розвитку регіонів до 15% за період до 2023; забезпечення зростання експортного потенціалу кластерів на 20 % у 10 пілотних регіонах. Вартість проекту – 5,9 млн гривень. Проект розрахований на 3 роки й включає в себе фінансування різноманітних заходів, включно з підтримкою новоствореного координаційного органу, – кластерного комітету Industry4Ukraine. Запитуйте деталі за info@industry4ukraine.net.
Головна мета проєкту – зміна орієнтації стратегій та програм регіонального розвитку в сторону середньо- та високотехнологічних промислових секторів та інноваційного розвитку. Більшість розроблених в регіонах України регіональних стратегій до 2027 недостатньо окреслюють напрями розвитку цих секторів, й зокрема у сфері Індустрії 4.0. Багато цілей та планів, в тому числі по смарт-спеціалізації регіонів мають декларативний характер й недостатньо враховують наявний науковий та виробничий потенціал регіонів, вони слабо орієнтовані на інноваційний та цифровий розвиток. Відповідно завданнями проєкту є створення ефективних регіональних команд, які здатні допрацювати плани та програми регіонального розвитку з ширшим залученням інноваційних та хайтек кластерів України. Вартість проекту – 2,5 млн гривень, термін – 1 рік. Запитуйте деталі за info@industry4ukraine.net.
2020 рік довів, що реакція державних структур на загрози падіння промислового розвитку є слабкою, а в ряді випадків – неадекватною. Низка кейсів, вироблених Платформою Industry4Ukraine – зокрема, по секторам MedTech, підходів до НЕС 2030, позиціонування закону про локалізацію в рамках ширшого пакету інституцій та інструментів тощо – показують, що в своїй реакції на глобальні зміни державні структури потребують більш цілісних та послідовних, більш системних та релевантних підходів. Аналітичний центр Платформи Industry4Ukraine позиціонується саме як think tank, проектний офіс, здатний об’єднувати кращих експертів та консультантів промислового, інноваційного та хайтек розвитку. Завданнями центру є розробка якісної аналітики та вироблення системних рекомендацій для головних стейкхолдерів промислового розвитку. Для запуску системної роботи Центру необхідне фінансування. Початкова вартість проекту – 1,5 млн гривень, термін – 1 рік. Запитуйте деталі за info@industry4ukraine.net.
Регіональні заходи, що проходять під головуванням очільників ОДА, покликані продемонструвати регіональний потенціал у сфері індустріального розвитку, вибудувати діалог із державними структурами та окреслити можливості співпраці з європейськими партнерами. Органи державної влади, у свою чергу, отримують якісний зворотній зв’язок з метою ефективного формування та реалізації промислової політики. Проект передбачає організацію заходів по 10+ регіонам України в єдиному форматі, уніфікацію тем та методів збору пропозицій, залучення міністерств центрального уряду, з кінцевим вирівнюванням аженд промислового розвитку й відповідними звітами та комунікаціями. В 2021 році індустріальний тиждень планується на травень-червень. Запитуйте деталі за info@industry4ukraine.net.
Проєкт передбачає організацію відповідних 3-х заходів по 3-м регіонам України з відповідними завданням створення організаційних комітетів, залучення учасників та спікерів, підготовки та проведення, відповідних комунікацій національного рівня та до ЄС, звітування та подальшої інтеграції результатів в національні плани дій 2021. Запитуйте деталі за info@industry4ukraine.net.