Ресурси

Економічне відродження через індустріальний розвиток України

Книга, видана на початку 2020 року (434 стр), представляє фундаментальну працю, – стратегію Новітнього Індустріального Розвитку України (НІРУ), від групи авторів під керівництвом директора ДП “Укрпромзовнішекспертиза» Власюка Володимира Степановича. Робота виконана впродовж 9 місяців включає в себе детальний опис стану економіки України й глибокого аналізу причин деіндустріалізації, обґрунтування напрямів НІРУ, його ресурсного забезпечення, 10 ключових політик підтримки й цільових показників зростання. Ця робота є першою, фундаментальною спробою об’єднати економічну візію розвитку України з фокусом на переробній промисловості та високотехнологічних сегментах. НІРУ, як стратегія, визнається Аналітичним центром Industry4Ukraine як головна, на якій можна розвивати справжню Індустрію 4.0. Рекомендується всім policy-makers промислового та хайтек розвитку. Завантажити документ.

Нова промислова стратегія України

Нова промислова стратегія розроблена департаментом промислового розвитку Міністерства економічного розвитку та торгівлі України в період 2017–2018 за участю представників широких бізнес-кіл. Стратегія не була затверджена Кабінетом міністрів України і в 2019, точніше вона була повністю проігнорована урядом Гончарука О.  В 2020 новий уряд  Д. Шмигаля веде дискурс про нові розробки нових стратегій. 

Більше – за посиланням.

Нова інноваційна стратегія України

Нова інноваційна стратегія України розроблена Міністерством Освіти та Науки України в 2018. Пройшла кілька узгоджень з громадськими та науковими колами. Не затверджена.

Більше – за посиланням.

Комітет промислової політики Верховної ради

На сайті комітету опубліковані новини, заяви, стенограми засідань, законодавчі акти в сфері промислової політики.

Більше – за посиланням.

Маніфест роботодавців України

Маніфест роботодавців підготовлений Федерацією роботодавців України в 2019 році. Федерація об’єднує більше 6000 промислових підприємств. Маніфест містить ключові середньострокові цілі та завдання, які ФРУ пропонує для економіки України.

Більше – за посиланням.

Хартія руху «Індустрія 4.0 в Україні»

Національний рух «Індустрія 4.0 в Україні» створений 2019 року. Хартія описує загальні положення щодо об’єднання ключових стейкхолдерів – промисловців, ІТ та промислового інжинірингу.

Більше – за посиланням.

Комунікаційна платформа
«Технічне регулювання в Україні»

Платформи створена для підвищення обізнаності представників бізнесу щодо практичних аспектів використання засобів технічного регулювання, стандартизації та метрології. Головним завданням є забезпечення  принципу “єдиного інформаційного вікна” доступу широкого кола користувачів до всієї необхідної інформації щодо технічних регламентів, процедур оцінки відповідності, акредитації, стандартизації,  метрології та метрологічної діяльності.

Більше – за посиланням.

Industry4Europe

Подібний сайт, створений до виборів в Європарламент весною 2019. Прийнятий маніфест – спільну заяви узгодили більше 500 європейський промислових асоціацій. Серед них – вимога продовження інвестицій в промисловий розвиток та створення посади віце-прем’єра промислової політики.

Більше – за посиланням.

Основи ресурсоефективності підприємств

Посібник призначений для представників підприємств та інших зацікавлених у знаннях щодо підвищення ресурсоефективності виробництва. У Посібнику висвітлено загальний підхід, який може бути використаний у всіх галузях виробництва.

Більше – за посиланням.

Впроваджені на підприємствах України заходи з ресурсоефективного та чистого виробництва

Посібник містить приклади заходів з підвищення ресурсоефективності, впроваджених на підприємствах-учасниках демонстраційного компоненту «Ресурсоефективне та чисте виробництво» програми «Екологізація економіки в країнах Східного партнерства Європейського Союзу» (EaP GREEN) протягом 2014– 2017 рр.

Більше – за посиланням.

Впровадження низьковитратних заходів

У цій брошурі Міжнародна Фінансова Корпорація (IFC) та Центр ресурсо- ефективного та чистого виробництва (Центр РЕЧВ), що впроваджує проекти Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО), наводять перелік типових низьковитратних заходів, які можуть бути реалізовані на кожному промисловому підприємстві.

Більше – за посиланням.

Еко-інновації в ресурсоефективній економіці: сучасні концепції, рушії розвитку та бар’єри, рекомендації щодо політики поширення в Україні

В даній публікації наведено огляд сучасних концепцій еко-інновацій, зокрема еко- інновацій в ресурсоефективній економіці. Висвітлено питання рушіїв розвитку та бар’єрів для поширення РЕЧВ та еко-інновацій в країнах з перехідною економікою, в тому числі і в Україні. Проаналізовано фактичний стан та передумови поширення еко-інновацій в Україні. Розглянуто нові можливості еко-інновацій в циркулярній економіці (економіці замкнутого циклу) та роль еко-інновацій у досягненні Цілей Сталого Розвитку на період до 2030 року.

Більше – за посиланням.

Огляд Доповіді Організації об’єднаних націй з промислового розвитку (ЮНІДО)

Огляд Доповіді ЮНІДО під назвою «Індустріалізація в цифрову епоху» (російською мовою), оприлюднена на 18-тої сесії Генеральної Конференції ЮНІДО, що відбулась з 3 по 7 листопада ц.р. в Абу-Дабі.

Більше – за посиланням.

Глобальні ланцюги доданої вартості та розвиток. Підтримка всеохоплюючого та сталого промислового розвитку з боку ЮНІДО

Дивитися(українською мовою) Дивитися(англійською мовою)

Діагностика розвитку індустріальних ланцюгів доданої вартості. Комплексний інструментарій.

Дивитися(англійською мовою)

Шлях доекономічного зростання України через технологійчну модернізацію.(Публікація групи Світового банку)

Дивитися(англійською мовою)

Нова промислова стратегія для Європи

Дивитися (англійською мовою) Дивитися(Українською мовою)

Стратегія щодо МСП для сталої та цифрової Європи

Дивитися (англійською мовою) Дивитися(українською мовою)

Бачення розвитку Європейської промисловості до 2030 року

Дивитися (англійською мовою) Дивитися(українською мовою)

Посилення стратегічних ланцюгів доданої вартості для сучасної промисловості ЄС

Дивитися (англійською мовою) Дивитися(українською мовою)

Огляд європейської індустріальної політики

Дивитися (англійською мовою) Дивитися(українською мовою)