Смарт-спеціалізація – як реагує бізнес- та наукова спільнота на дисбаланси стратегії

Реакцією на статтю про «паралельні світі в смарт-спеціалізації України», яка підняла проблему ізолювання влади від бізнесу, стали відразу 2 наради Industry4Ukraine 8 грудня. Першим зібрався орг комітет Industry4Ukraine, другою пройшла нарада представників бізнесу, університетів та науковців. В рішеннях обидвох нарад головним є висновок про чисельні дисбаланси в проекті смарт-спеціалізації на державному рівні й необхідність створення окремого комітету S3 на платформі Industry4Ukraine. Цим звітом надаємо деталі другої наради – вона була більш представницькою та глибокою щодо деталей впровадження смарт-спеціалізації в Україні.

Читати далі

Пропозиції АППАУ та руху 4.0 до Національної економічної стратегії 2030

Дані пропозиції вироблені робочою групою Асоціації «підприємств промислової автоматизації України» (АППАУ), та представниками спільноти Industry4Ukraine на підтримку Національної економічної стратегії 2030 (далі – НЕС 2030). Вони є також доповненням до проекту Національної стратегії Індустрії 4.0, що випущена в 2018 році.

Читати далі

Паралельні світи смарт-спеціалізації – чи можливо та як їх зблизити

Проект «Інтеграція 4.0» націлений на повну інтеграцію українських рухів кластерного розвитку та смарт-спеціалізації в 5 регіонах України. Відповідно, ми моніторимо та намагаємось інтегрувати всі ключові події які є в орбіті цих напрямів – й не тільки за вказаними регіонами, а в цілому – по Україні. Підсумовуючи події листопада-початку грудня в своєму звіті, ми звісно не могли не помітити міжнародну конференцію «Smart-specialization: dialogue for regional transformation» , як організував Український інститут міжнародної політики 1-2 грудня.

Читати далі

Інтеграція 4.0 – рефлексія з подій листопада та початку грудня 2020

Концентрація онлайн подій є дуже високою наразі в діяльності АППАУ та партнерів по Industry4Ukraine. Тому давати детальні звіти з кожної події фактично неможливо й, мабуть, недоцільно. Натомість, важливо формулювати підсумки та рішення – ці речі точно є важливими для фіксації результатів, включно з передачою естафети наступним подіям та-чи партнерам. Звіт, що подається нижче резюмує останні події, які так чи інакше мають відношення до проєкту «Інтеграція 4.0», де ми синтезуємо в пошуку синергії кращі українські практики смарт-спеціалізації, кластеризації та цифрових інновацій.

Читати далі

Смарт-спеціалізація в Києві та Київській області: харчова, фарма та біо-фарма

Круглий стіл 2 грудня, з 14 до 16 години, онлайн

В рамках проекту «Інтеграція 4.0» відбулись перші обговорення щодо стану інноваційних екосистем в промисловості по 4-м регіонам України. Вони виявили готовність всіх сторін до співпраці, але разом з тим певні труднощі організаційного процесу. Зокрема, типовою проблемою зближення науки-бізнесу-влади та громадського сектору є відсутність або слабкі напрацювання в напрямі розвитку інвестиційних проектів, а також проектів по розвитку інфраструктури інноваційних екосистем на регіональному рівні.

Читати далі

10 головних інсайтів гайду «Інструменти промислової політики»

Інсайти – як головні відкриття в своїй картині світу, важливі для фіксації, оскільки демонструють наступний рівень розуміння складності цього світу, його реальної картини. Інсайти змінюють старі парадигми та є необхідними для адекватних (тобто, найбільш оптимальних)  рішень, які ведуть до змін та прогресу. І це стосується будь-якої сфери стратегічного планування.

Читати далі

Стан регіональних інноваційних екосистем – перші обміни в проекті «Інтеграція 4.0»

9 листопада в режимі онлайн відбувся 1-ий широкий обмін учасників проекту «інтеграція 4.0». Спікерами виступили представники АППАУ та ІЕП НАН України (Київ), кластеру ІАМ та університету ім. Казаріна (м. Харків),  наукового парку «ДонНУ – Поділля» (м. Вінниця), Морського кластеру з Миколаєва, Агенції Європейських Інновацій (м. Львів). Вебінар та його обговорення мали на меті презентацію та фіксацію поточних викликів інноваційного розвитку вказаних регіонів, які дотичні до проектів смарт-спеціалізації та кластеризації.

Читати далі

Позиції України в міжнародних рейтингах у сфері промислового розвитку

Рейтингування, як порівняльна оцінка стану країн на міжнародній арені – це своєрідна мітка країни, що формує її сприйняття зовнішнім світом. Воно надає оцінку результативності обраної моделі економічного розвитку та надає орієнтири для розробників політики щодо напрямів  її покращання. Серед широкого спектру міжнародних рейтингів та індексів для  оцінки розвитку країн з різних позицій для оцінки результативності промислового розвитку існує обмежене коло індексів. Серед них індекс промислової конкурентоспроможності UNIDO (англ. Competitve Industrial Performance index, скорочено CIP), індекс готовності до Четвертої промислової революції Всесвітнього економічного форуму (WEF), тощо.

Читати далі

Смарт-спеціалізація в Україні – якою має бути цільова модель

Проект по смарт-спеціалізації триває в Україні з 2016. Результати, м’яко кажучи, не вражають – на сьогодні немає жодного регіону, де б ця стратегія була запущеною. Отже, «що не так» з цими підходами? Представлена аналітика говорить про ряд хибних кроків в реалізації проекту, але також про необхідність швидкої адаптації самої моделі колаборації учасників інноваційних екосистем в промисловості.

Читати далі

Відставання в інноваціях та промислових хайтек зростає – кластери мають мобілізуватись

В листопаді група кластерних координаторів проекту ClusteRISE закінчує 1-ше навчання. Зараз група проходить європейський курс онлайн і окремі модулі цього курсу вже надають потужні сигнали щодо оцінки та переосмислення нашого стану в Україні. Точніше темпів нашого відставання.

Читати далі