Стратегічна сесія платформи Industry4Ukraine – звіт

6 жовтня відбулась стратегічна сесія платформи Industry4Ukraine. Захід відбувся в рамках проекту «Зміцнення бізнес-об’єднань малих та середніх підприємств» (ПРООН), в якому приймає участь АППАУ – один з провідних учасників платформи. Головною метою заходу стала консолідація активістів за 4-ма напрямами (комітетами) роботи. Звіт нижче надає головні деталі та результати заходу.

Контекст заходу

Платформа Industry4Ukraine, як широка коаліція бізнесу, влади, науки та освіти, експертного середовища навколо викликів промислового розвитку пройшла за 2 роки довгий шлях. Детальний аналіз зроблений спеціально до стратегічної сесії 6 жовтні і представлений в цій публікації. Головними завданнями сесії ставились наступні:

 • В контексті головного тренду деіндустріалізації, що продовжується в країні, необхідно було оновити цілі та завдання платформи, актуальність ключових положень, поточний стан проектів тощо й в світлі вже зроблених напрацювань окреслити виклики зростання.
 • Структура платформи залишається мало пристосованою до виклику реального впливу на державні структури. Тому необхідно оновити як загальну структуру керування, так і склади комітетів та їх керівників, проговорити яким чином зробити їх більш дієвими. Завдання сесії стосувались, в першу чергу, комітетів.
 • Також необхідно мобілізувати активістів платформи й орієнтувати їх на кращу ефективність у відповідних комітетах та робочих групах.

Не дивлячись на широке представництво на платформі різних бізнес-асоціацій, їх підтримку ключових принципів, відображених в Маніфесті І4Ю, ще дуже мала їх частина стала активною в роботі об’єднання. Відповідно, на сесію запрошувались найбільш активні бізнес-асоціації, а також молоді кластери типу ІАМ (Інжиніринг-Автоматизація-Машинобудування). В офлайн сесії прийняли участь представники 5 молодих кластерів ІАМ (Запоріжжя, Миколаїв, Вінниця, Харків, Київ), зрілі асоціації як Українська асоціація меблевиків (УАМ), Асоціація «підприємств промислової автоматизації України» (АППАУ), Федерація Роботодавців Автопрому (ФРА). Окремо варто виділити участь представників Української Ради Бізнесу (УРБ), яка об’єднує близько 100 бізнес-асоціацій, а також Інституту економіки та прогнозування НАНУ, Агенції регіонального розвитку Івано-Франківщини та Агенції європейських інновацій зі Львова. Окремо на сесії була присутня аудиторія в онлайн – разом ми налічуємо близько 50 учасників заходу. На жаль, не були представлені регіональні ТПП, деякі з яких є досить активними нашими партнерами й зовсім відсутніми були представники ЦОВВ та РОВВ.

Головні теми виступів та дискусій на форумі

Володимир Панченко, д.е.н, заступник правління Аналітичного центру CMD-Ukraine виступив на початку в ролі експерта й наголосив, що економіка країни ще не подолала тенденцію деіндустріалізації. Не дивлячись на окремі позитивні тенденції та зміни в міністерствах, кардинальних змін не відбулось, й в цілому добротна, «правильна» стратегія НЕС 2030 урядом не виконується.

Юрчак Олександр, ген. директор АППАУ, член орг. комітету платформи, виступив з основною презентацією про результати роботи платформи й головні напрями розвитку. Він також представив дані експрес-опитування учасників платформи, згідно яким вплив платформи на державні політики залишається малим або дуже опосередкованим. З іншого боку, учасники оцінюють зміни в ЦОВВ – РОВВ як «мінімальні й що ніяк не впливають на темпи деіндустріалізації».

В цілях розповсюдження кращих практик, вже існуючих на платформі, як каталізатора та рушія ефективності для всіх учасників, Олександр запропонував прискорити їх визначення та розповсюдження. Серед таких практик, зі своїми презентаціями, виступили:

 • Керівник GR ФРА, Олена Чепіжко – про кращі практики GR в федерації.
 • Виконавчий директор УАМ Валентина Харбан – про свої практики, які дали зростання експорту в УАМ на 62%.
 • Член правління УРБ Анатолій Долинний – про системну роботу з ОДА у визначенні великих інвестиційних проектів, пов’язаних з Smart.city та інфраструктурними сегментами.

Також з своїми короткими виступами на сесії доповідали:

 • Іван Кульчицький – про необхідність прискорення інтеграції в науково-технічний простір ЄС й зближення з кращими практиками платформ як I4MS / Horizon Europe.
 • Роман Кравченко – про ініціативи нового комітету «Сталої індустрії» платформи.

Робота в групах за напрямами дій 4-х комітетів показали важливість та корисність інформаційного та понятійного «вирівнювання» учасників платформи. В першу чергу, це стосувалось напряму смарт-спеціалізації, де кілька учасників взагалі слабо представляли суть напрацювань та контексту. Досить ефективно підійшла до вирівнювання група «кластери», яка провела мозковий штурм щодо визначення викликів та потенційних рішень, – фото нижче.

В групі діджиталізації відбувся діалог з аудиторією в онлайн й розглядались можливості нових ініціатив. Група сталої індустрії мала можливість критично розглянути всі ключові ініціативи, напрацьовані в недавно створеному комітеті.

Запис сесії можна переглянути за посиланням.

Підбірку фото – дивіться в слайдері нижче

previous arrow
next arrow
Slider

Попередні результати, висновки та рішення

Учасники сесії все ще продовжують роботу над планом дій на 2022 в режимі онлайн. Пропозиції планів, склад комітетів представлені в цьому документі.

Як видно зі складу учасників комітетів та їх визначення планів, найбільш зрілою є група «цифрової трансформації промисловості», яка складається з 12 осіб, членів АППАУ. Активною також є група «сталої індустрії» – хоча вона створилась тільки в липні 2021, темпи розвитку є досить високими. В групах «смарт-спеціалізації» та «кластерного розвитку» процеси ініціації, розподілу ролей та фіксації пріоритетів радше на початковому рівні, але сесія дала змогу відновити ці процеси консолідації й задати спільні напрями розвитку.

Окремі дискусії продовжувались після сесії в онлайн форматів в групі Strategists Industry4Ukraine, й окремі наради ще будуть продовжені.

В рамках поточного звіту ми фіксуємо наступні результати всіх обговорень:

 • Доповнений та розширений склад всіх 4-х головних комітетів – Цифрової трансформації промисловості, Кластерного розвитку, S3 та інновацій, Сталої індустрії. Зокрема, S3 та інновацій був вперше укомплектований в достатній мірі (8 осіб).
 • Інтеграційною (базовою одиницею для всіх 4 комітетів) пропонується DISCстратегія (вона ж, – європейська S4 смарт-спеціалізація регіону та-або сектору-галузі) – саме в неї мають інтегруватись проекти всіх комітетів.

 • Як приклад, це може бути стратегія промислового розвитку Київської області, або ж, – як частина регіональної, – розвиток меблевої (автомобільної, харчової, біофарми тощо) регіону Х. Саме в рамках подібних стратегій ми очікуємо максимальну консолідацію зусиль стейкхолдерів, й максимальну інтеграцію проектів розвитку стейхколдерів Industry4Ukraine. В цьому, зрештою, і є суть смарт-спеціалізації регіонів, й з регіонів починається Україна.

  З урахуванням того факту, що сьогодні інтегрованих DISC стратегій державного рівня в промисловості  практично немає в жодному регіоні країни, обласні адміністрації та регіональні ТПП мають стати нашими ключовими партнерами.

 • Вперше ми підсумовуємо та систематизуємо шерингові моделі та послуги. Шеринг має стати потужним каталізатором не тільки для молодих кластерів, але й для спільних проектів між зрілими асоціаціями чи БО.
 • В сфері взаємодії між учасниками платформи розглядаються спільні проекти та системна взаємодія в рамках стратегій та проектів DISC:
  • між галузевими асоціаціями та АППАУ в сфері цифрового переходу: від традиційної Industry X – до TechIndustry X;
  • між всіма БО – в сфері покращення фіксації кращих практик та кращого використання шерингових інструментів;
  • всіх комітетів платформи з індустріальними парками по темі подвійного переходу (цифрового та зеленого) та кластерного розвитку;
  • між комітетами платформи та УРБ в напрямах регіонального розвитку.
 • Найголовнішими цілями на 2022 по напрямам діяльності інтегрованих DISC-стратегій пропонуються:
  • Цифровий комітет: виведення на державній рівень як мінімум 3 проектів розвитку (включно з реалізацією вже прийнятої постанови 750 про Центри 4.0);
  • Комітет S3 та інновацій: повна інтеграція пріоритетних DISC-проектів на рівень регіональних плани розвитку щонайменше в 3 регіонах України. Це означає також тісну інтеграцію з кластерним комітетом та відповідними кластерами ІАМ в цих регіонах.
  • Кластерний комітет: вивід на державний рівень вже розробленого проєкту кластерного розвитку до 2027;
  • Комітет сталого розвитку: розробку проекту національної стратегії сталого розвитку промисловості, й де початок має задати ґрунтовне дослідження поточного стану.

Впродовж наступних 2-х місяців сформовані комітети проведуть свої зібрання, де остаточно затвердять плани дій на 2022.

Окремі рішення сесії, вже переходять в практичну площину. Так, 20 жовтня асоціація АППАУ презентує свій портфель грантових заявок Індустрії 4.0 для всіх потенційних партнерів як шерингову базу проектів.

Натомість, хоча й питання GR, було озвучено, як головне по всім напрямам діяльності й ввійшло у всі пропозиції комітетів, яким чином його розв’язувати конкретних рішень поки не прозвучало. Володимир Панченко, в своєму звіті й порівнюючи стан законодавчих ініціатив від ФРУ, ЕБА чи АТП, зазначає, що ці організації володіють набагато більшими ресурсами, в тому числі фінансовими для здійснення подібної діяльності. Водночас, приклад ФРА, УАМ й інших галузевих асоціацій, все-ж показує певні можливості здійснення такої діяльності навіть на галузевому рівні. Очевидно, учасникам платформи варто детальніше розглянути комплекс цих питань в рамках робочих комітетів.

Все-ж, більшість завдань, які ставились напередодні заходу організаторами, можна вважати виконаними.  Головний результат – це високий рівень залучення активістів платформи до робочих комітетів та їх консолідація навколо спільних цілей та пріоритетів розвитку. Зрештою, ми вийшли на новий концептуальний та інтеграційний рівень в рамках DISC (S4) стратегування.

Інша інформація про оцінку поточного стану та рішення учасників сесії, дивіться в презентації

З довідкових питань, отримання презентацій, а також залучення до комітетів платформи – звертайтесь за адресою info@industry4ukraine.net

Захід реалізований за підтримки швейцарсько-українського Проєкту «Зміцнення членських бізнес-об’єднань мікро-, малих і середніх підприємств в Україні», який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні (ПРООН) у співпраці з Міністерством економіки України і за підтримки Швейцарії.

 

Звіт підготував Юрчак Олександр, АППАУ