Аналітичний огляд «Сталий індустріальний розвиток в Україні»

Ключовими драйверами розвитку сучасної промисловості є декарбонізація та дигіталізація. Саме ця 2D-парадигма буде обумовлювати ландшафт та вектори розвитку як галузей, так і окремих підприємств до точки біфуркації 2030 року – зеленого, енергетичного переходу, тобто переходу до низьковуглецевої економіки. З одного боку процеси декарбонізації є серйозним викликом саме для промисловості, у зв’язку з тим, що потребують кардинально реформувати виробничі процеси та ланцюги створення вартості, а з іншого, – можуть стати стимулом використання широкого спектру технологій Індустрії 4.0-5.0, та потужним механізмом переходу до моделей сталого виробництва, та розвитку.

Для України, української економіки та промисловості ці процеси глобальної трансформації та виклики мають підвищений пріоритет у зв’язку із участію у Європейському Зеленому Курсі (The European Green Deal). Ініціатива «Європейський Зелений Курс» включає амбітні цілі і завдання з перетворення кліматичних та екологічних викликів та ризиків на можливості у всіх сферах діяльності та реалізацію цього переходу на засадах справедливості та всеохоплення для всіх учасників. «Зелений Курс» для України – це не просто про «порятунок планети»; мова йде, перш за все, про досягнення довгострокового, сталого економічного зростання та розвитку. Слід зазначити, що для реалізації цього курсу ключовим елементом є регіональні промислові та хайтек кластери. Саме вони мають відігравати роль субъекта та провайдера відповідних змін, що вже доказали в 2021 нові кластери ІАМ в регіонах Миколаєва, Запоріжжя, Харкова, Києва та Вінниці. 

Для подолання поточного розриву між “зеленим курсом” та промисловістю, АППАУ та оргкомітетом платформи Industry4Ukraine створений новий “Комітет сталого розвитку”. Головна ідея комітету полягає в об’єднанні провідних експертів для професійних обмінів, координації та комунікацій з подальшою метою вироблення національних політик, узгодження та гармонізації національних стандартів в сфері сталого розвитку, кліматичних ризиків, зеленої та циркулярної економіки.

Одним із завдань комітету є визначення поточного рівня готовності до викликів “зеленого переходу” галузевих груп (Енергетика, Матеріали і будівництво, Транспорт, Сільське господарство), регіональних кластерів та провідних підприємств України  які є ключовими з точки зору сталого розвитку. Для вирішення цього завдання комітетом запланований проєкт аналітичного огляду, діагностики та створення галузевого лендскейпу. Лендскейп та супутні аналітичні дані допоможуть стейкхолдерам процесу зрозуміти поточний стан як на галузевому рівні, так і на рівні окремих підприємств щодо їх відповідності актуальним міжнародним стандартам сталого розвитку, зокрема оцінити готовність української промисловості до виконання цілей Європейського Зеленого Курсу. Як наслідок, зрозумівши масштаб проблеми, це дозволить перейти до розробки спільного узгодженого стратегічного плану розвитку та методології, які можуть бути адаптовані до викликів окремо взятого підприємства. Тобто мова йде про створення орієнтиру та галузевої промислової, інноваційні методології сталого розвитку.

Дослідження буде зосереджено на наступних питаннях:

  • рівень поінформованості керівництва промислових підприємств про концепцію сталого розвитку та сталого виробництва;
  • наявність стратегій сталого розвитку та управління кліматичними ризиками і рівень їх пріоритету;
  • рівень готовності керівництва компаній та існуючі проблеми щодо реалізації стратегії сталого розвитку та управління кліматичними ризиками;
  • готовність керівництва компанії до розкриття інформації пов’язаної з кліматичними ризиками, зокрема планів з декарбонізації;
  • рівень деталізації стратегій по роботі з кліматичними ризиками і глибина інтеграції із загальною стратегією компаній;
  • готовність колективу підприємств до змін пов’язаних з впровадженням заходів по роботі з кліматичними ризиками. 

Для проведення дослідження буде використовуватися методологія, що заснована на таких міжнародних галузевих стандартах, як: TCFD Recommendations, CDSB Framework, SASB Standards. Результат буде оформлений у вигляді лендскейпу (карти) сталого розвитку промисловості Україні та опублікований в інформаційних ресурсах комітету “Сталий розвиток” та АППАУ.

Цільовою аудиторією дослідження є промислові підприємства у чотирьох секторах економіки: Енергетика, Матеріали та будівництво, Транспорт, Сільське господарство.

Участь у даному дослідженні дасть можливість компаніям визначити власний стан сталого розвитку по відношенню до кращих підприємств в Україні та закордоном, зокрема рівень готовності до роботи з кліматичними ризиками в своєму бізнесі. Для обраних підприємств також буде проведена комплексна діагностика, яка дасть змогу отримати рекомендації щодо побудови та реалізації стратегії з управління кліматичними ризиками.

Для участі у аналітичному досліджені необхідно пройти реєстрацію за посиланням: Аналітичний галузевий огляд “Сталий індустріальний розвиток”.