СМАРТ-спеціалізація в Україні: чому не так, як в Європі?

Тематика досліджень СМАРТ-спеціалізації стає все більш популярною та активно обговорюється в засобах масової інформації та експертних спільнотах. Про це свідчать активні обговорення фахової спільноти на вебінарах та онлайн зустрічах, низка опублікованих статей на провідних інформаційних платформах України. Зокрема, у нещодавно опублікованій замітці в групі Індустрія 4.0 «#УніверситетиЯкСировина» вкотре висвітлено «підводні камені» можливого діалогу бізнесу й науковців при подальшій реалізації концепції СМАРТ-спеціалізації в Україні, що викликало значний інтерес у суспільстві. Натомість, на наш погляд, потребує ширшого висвітлення зарекомендовані європейською практикою результати реалізації даної концепції та дієві інструменти, що цьому сприяли.

Представлене дослідження продовжує заявлену тематику та націлене на поширення розуміння СМАРТ-спеціалізації як практичного інструменту інноваційних змін в регіонах.

Базис поняття

Важливим орієнтиром майбутнього економічного розвитку, зокрема у сфері економічного піднесення регіонів, є впровадження концепції СМАРТ спеціалізації, яка полягає у виявленні унікальних характеристик і активів регіону, спрямована на впровадження нових методів управління шляхом співпраці між регіональними та національними органами влади, відповідальними за прийняття рішень щодо розробку та впровадження інноваційної політики, та відповідних зацікавлених сторін, які беруть участь у такому процесі (підприємці, університети, науково-дослідні установи, громадянське суспільство).

Ця концепція була розроблена групою аналітиків та розробників політики щодо впровадження досліджень та інновацій для СМАРТ спеціалізації в Європейському Союзі у 2008 році для забезпечення наукової бази професійних консультацій на національному та регіональному рівні ЄС. Ключовим завданням передбачалось більш ефективне використання Європейських структурних та інвестиційних фондів (ESIF) і таким чином сприяння досягненню цілей Європи 2020 року. Пізніше на регіональному та національному рівнях ЄС було розроблено 120 стратегій СМАРТ спеціалізації. Вони діють як практичні інструменти синергії науки, бізнесу, державних інституцій та місцевого самоврядування та дозволяють впроваджувати інновації, використовувати сучасні наукові розробки, застосовувати SWOT-аналіз проектів, створювати нові конкурентні види діяльності. Практика ЄС засвідчила, що основними перевагами застосування підходу СМАРТ-спеціалізації є:

– сприяння інклюзивному та сталому розвитку, адже мета впровадження СМАРТ-спеціалізації корелює з досягненням 17 Глобальних цілей людства,  вона є драйвером регіонального економічного зростання та сприяє ефективності місцевих громад, виокремлюючи регіональні конкурентні переваги, посилює локальні можливості, а також прискорює інноваційні трансформації шляхом координації науки-бізнесу й суспільства[1].

Враховуючи те, що стратегії спеціалізації СМАРТ-спеціалізації об’єднують урядові організації, місцеві органи влади, науково-дослідні установи, підприємства, асоціації, громадські установи, МСП на регіональному рівні, СМАРТ-підходи дозволяють розробити дієві заходи для вирішення соціальних проблем регіону, що є передумовою економічного зростання і джерелом створення робочих місць рис.1.

Рис.1. Переваги СМАРТ-спеціалізації регіонів

Джерело: складено автором за даними Платформи S3

Поширення СМАРТ спеціалізації в регіонах ЄС є формою регіонального співробітництва, що заохочує інноваційні партнерства і кластери об’єднувати зусилля, створюючи інноваційну екосистему, проводити модернізацію європейської промисловості. До того ж, Європейська комісія визнала на державному рівні, що важливість розкриття потенціалу технологічних викликів діджиталізації, що вимагає прискорення інноваційного розвитку для  менш розвинених індустріальних регіонів. Отже, ЄС за допомогою СМАРТ спеціалізації розпочав загальноєвропейську інноваційну кампанію, в яку залучені майже всі європейські країни (рис.2).

Рис. 2. Поширення СМАРТ-спеціалізації в регіонах
ЄСДжерело: складено автором на основі Платформи СМАРТ-спеціалізації ЄС

УСПІШНІ КЕЙСИ

Що вдалось досягти європейцям за допомогою СМАРТ-спеціалізації?

Відповідь проста – перетворити регіони  в європейські регіональні кластери світового класу в рамках європейських стратегічних пріоритетів зростання.

ІТАЛІЯ

Успішний досвід Італії демонструє приклад регіону Емілія-Романья, де регіональна стратегія інновацій була прийняла ще у 2002 році на основі закону, що сприяє промисловим дослідженням, передачі технологій та інноваціям у виробничій системі Емілія-Романья (Закон № 7/2002). Ця стратегія передбачала не тільки дії, спрямовані на розвиток технологій, а й створення регіональної екосистеми інновацій, тобто середовища, що підвищуєконкурентоспроможність регіону. Ядро екосистеми представлене мережею високих технологій, яка працює в межах 6 тематичних платформ. такий підхід Емілії-Романьї до СМАРТ-спеціалізації зосереджується на двох аспектах: зміцненні існуючих інноваційних кластерів, а також відкриття нових, які мають високий потенціал для інновацій та зайнятості, а також підтримка еволюції промислової системи у бік вищої спроможності керувати нематеріальними аспектами цінності ланцюги. Для цього поточна інноваційна стратегія визначає 5 областей спеціалізації[1] (Рис. 3).

Рис. 3. Пріоритетні та спеціалізовані сфери СМАРТ спеціалізації в регіоні Емілія-Романья, Іспанія

Джерело: складено авторами за даними Платформи S3 Єврокомісії

Такий диференційований підхід дозволяє обслуговувати різні цільові групи. Особливо важливим є врахування індикаторів, що вимірюють зміни у галузях суміжних видів діяльності з визначеними раніше сильними сторонами та потенціалом, що також є основою ідеї СМАРТ спеціалізації. Ці показники показують, як розвивається регіональна економіка в обраних галузях спеціалізації (агропродовольча, будівництво та будівництво, мехатроніка та транспортна система, науки про життя та благополуччя, культурні та творчі індустрії), що показано в табл.1. Вони також відображають як обґрунтовані пріоритетні інноваційні фактори в рамках концепції СМАРТ-спеціалізації впливають на розвиток регіональної економіки та досягнення основних пріоритетів розвитку інноваційних факторів (сталий розвиток, здоровий та активний спосіб життя, інформаційне суспільство та інноваційні послуги).

Результати впровадження концепції СМАРТ-спеціалізації в регіоні Емілія-Романья, Італія

РезультатІндикатор вимірювання
1Зростання регіонального інноваційного потенціалуКількість патентів
2Зростання науково-дослідних та дослідницьких витрат у системі державних дослідженьДослідницькі гранти в регіональних університетах за обраними напрямами
3Покращення інноваційного бізнес-кліматуКількість / вартість наукових розробок в бізнес-контрактах
4Моніторинг дослідженьВідсоток від загальної кількості / вартості договорів на дослідницькі роботи в розрахунку вартості загальних бізнес-контрактів
5Інноваційне регіональне підприємництвоВідсоток від загального обсягу інноваційних стартапів; частка інноваційних МСП в реєстрі компаній

Джерело: складено автором за даними Платформи S3 Єврокомісії

ШВЕЦІЯ

Стратегія СМАРТ-спеціалізації Швеції базується на багаторівневій співпраці, що передбачає спільні дії між місцевим, регіональним і національним інституціями через регіональні партнерства, співпрацю між урядовими установами і мережами, де  забезпечується діалог на основі прийнятих стратегій.

Такий розвиток став можливим завдяки численним державним ініціативам, зокрема ініціатива ВІНВАКСТ (VINNVÄXT). Це довгострокова програми з чітким акцентом на створенні регіональних (національних) зон з 2002 року. Завдяки цій програмі відбулось налагодження співпраці у сфері інновацій в різних областях і в різних регіонах країни. Метою програми було сприяти посиленню глобальної конкурентоспроможності та інновацій у регіонах з потенціалом зростання за допомогою конкурсу пропозицій. Сфери, які отримують фінансування, можуть базуватися на сильних сторонах регіону, враховуючі можливості міжсекторного співробітництва. ВІНВАКСТ  шляхом конкурентного змагання визначає переможців (конкурси пропозицій) та нагороджує найкращі роботи. Обмежена кількість пропозицій отримує до 1 млн. євро на рік. Звичайний термін фінансування – 10 років. Програма зосереджена на сильних регіонах, де очікуються довгострокові результати структурного оновлення. Учасники – компанії, дослідники та політичний / державний сектор. Перехід від традиційної підтримки бізнесу до «інфраструктури» для інновацій та сталого зростання очікується протягом десяти років від початкового фінансування.

Доказом успішності є приклад регіону Мелардален Вестер, а саме РоботДален (Västerås, Sweden, Robot Dalen) – ініціатива, впроваджена у 2003 році, спрямована на створення регіонального зростання в регіоні Мелардален Швеції шляхом побудови інноваційної екосистеми для впровадження нових ідей в галузі робототехніки та автоматизації. Протягом останніх років система РоботДалена перетворилася на роль стимулюючого комерційного успіху нових ідей в робототехніці. Об’єднавши промислових виробників, наукові установи та державний сектор, РоботДален забезпечує комерційний успіх нових технологічних рішень для промисловості, сфери послуг та охорони здоров’я. Рішення розробляються, виходячи з реальних потреб, а кінцеві споживачі беруть участь у всьому процесі розробки продукту, внаслідок чого кінцевий продукт базується на потребах ринку. Пропонуючи унікальні тестові розробки для нових рішень, екосистема РоботДален заохочує міжнародні компанії та підприємців розвивати інновації у сфері робототехніки та створювати бізнес у Швеції.

Результати: було створено 45 інноваційних продуктів на ринку, відкрито 28 інноваційних компаній, а також впроваджено 400 інвестиційних проектів в НДДКР, що сприяло підвищенню продуктивності в регіоні. РоботДален фінансується шведським агентством з питань інновацій VINNOVA, Європейським фондом регіонального розвитку, а також промисловістю, науковими колами та державним сектором у Центральній Швеції.

ДАНІЯ

Прикладом є регіон Оденсе, Данія, в якому було створено кластер Роботика Оденса (Odense Robotics) як високотехнологічну екосистему, що складається з роботів та автоматизаційних компаній, постачальників, освітніх та науково-дослідних установ, інвестиційного капіталу та громадських суб’єктів навколо міста Оденсе. Екосистема Odense Robotics складається з понад 80 компаній та 2200 працівників робототехніки та автоматизації, 30 установ, що працюють в галузі науково-дослідних робіт та 30 різних навчальних закладів, пов’язаних з робототехнічними технологіями. Odense Robotics стимулює розвиток нового бізнесу, сприяє зростанню та роботі для залучення кваліфікованої робочої сили до регіону (рис.4).

Рис.4. СМАРТ-спеціалізація регіону Оденсе, Данія, кластер Роботика Оденса

Джерело: https://www.odenserobotics.dk/about-us/

НІДЕРЛАНДИ

Не можна обійти увагою й регіон Делфт, Нідерланди та його регіональну екосистему, створену за допомогою СМАРТ-спеціалізації – Робоваллей (RoboValley), де працює  понад 170 дослідників робототехніки з багатьох галузей, які співпрацюють з 40 компаніями-партнерами. Центральною інституцією при цьому є Інститут робототехніки TU Delft. Результатами чого стало зростання доданої вартості в високотехнологічних секторах промисловості регіону, кількості успішних стартапів, що локалізовані в Делфті та залучення інвесторів через інвестиційний фонд RoboValley, який пропонує венчурний капітал та підтриму для виходу на ринок найбільш перспективних технологій робототехніки (рис. 5).

Рис. 5. СМАРТ-спеціалізація регіону Делфт, Нідерланди, Робоваллі (RoboValley)

Джерело: https://robovalley.com/community/

ФРАНЦІЯ

Франція також не залишається осторонь інноваційних перетворень в регіонах, що доводить успішний досвід Сент-Квентіна з регіональною ініціативою Робонумерік (Robonumerique), що сприяло перетворенню регіону  з високим рівнем безробіття на розвинений сектор робототехніки. Провінція Шампань також має СМАРТ-орієнтовану стратегію, в області Арден, що дозволило сформувати технологічний кластер з 5 лабораторіями суспільних досліджень, 20 інноваційними компаніями, що підтримують інноваційний розвиток в пріоритетних сферах (рис.6).

Рис.6. Пріоритетні напрями СМАРТ-спеціалізації області Арден провінції Шампань, Франція

Джерело: https://euroboticsmap.madeeli.fr/map_form/region-champagne-ardenne/

Успішне СМАРТ-стратегування даного регіону дозволило розвинути такі технології:

  1. Моделювання, діагностика та моніторинг, управління та автоматизація – платформа передачі технологій на базі повного автоматизованого та роботизованого пакувального блоку (CellFlex);
  2. Розробка конкретних інструментів оптимізації вибору стратегії – проектування роботизованих систем та машин для навчання / реабілітації людини, зокрема співпраця між людиною та роботом у зовнішньому середовищі;
  3. Передача технологій для передових робототехнічних промислових процесів: дуговий процес, передача плазми, обробка поверхні атмосферною плазмою;
  4. Соціально-етнографічний підхід використання роботів – соціальне та суспільне прийняття роботів спеціально літніми людьми з урахуванням їх внутрішнього середовища (родичів, медичного персоналу).

ПОЛЬЩА

Наступним прикладом є європейська країна – сусідня Польща, де було прийнято як національну, так і регіональну стратегію СМАРТ-спеціалізації. В результаті сьогодні в цій країні розроблено стратегію СМАРТ-спеціалізації з 19 пріоритетними напрямками, розділеними на 5 груп паралельно 16 регіональним стратегіям (по одному в кожному регіоні). Управління польською стратегією СМАРТ-спеціалізації  структуровано на декількох рівнях. Міністерство економіки (відділ інновацій) координує Національну СМАРТ-спеціалізацію та інші економічні та інноваційні стратегії (Стратегія ефективності та інноваційності економіки, Програма розвитку підприємництва), а також відповідає за впровадження національної стратегії. Міністерство координує 19 національних робочих груп, де представники бізнесу та науки збираються у кожній галузі спеціалізації, щоб обговорити своє бачення розвитку та можливі зміни. Міністерство інфраструктури та розвитку координує регіональні інноваційні стратегії в Польщі й керує національними операційними програмами.

РУМУНІЯ

Іншим яскравим прикладом є досвід Румунії, яка має національну Стратегію СМАРТ-спеціалізації, розроблену Міністерством освіти і наукових досліджень. В результаті цього були відібрані пріоритетні області шляхом консультацій та визначені відповідальні недержавні громадські організації, які є управлінськими  органами, які включають всіх обраних президентів окружних рад в регіоні. Це сприяло налагодженню координації між місцевими інституціями та центральними органами влади.

А що ж в Україні?

І хоч в Україні впровадження концепції СМАРТ-спеціалізації розпочалося з початку 2013 року в рамках транснаціонального співробітництва та взаємного навчання S3 шляхом проведення допоміжних заходів для країн сусідів ЄС, сьогодні лише декілька регіонів спромоглися визначити ключові сфери спеціалізації та перейти до процесу підприємницького відкриття. Українські реалії показують незрілість механізмів управління та відсутність системної координації між ключовими стейкхолдерами. Серед причин такого стану, обумовлених низьким рівнем комунікації між центральними органами влади, місцевими державними інституціями, бізнесом в регіонах та науковими установами є:

  • недостатня ефективність механізмів державного стимулювання розвитку національної інноваційної екосистеми: партнерства приватних інвесторів, бізнесу, науки і держави у процесі формування інноваційної інфраструктури: зон розвитку технологій; індустріальних парків; бізнес-інкубаторів, кластерів, які є дієвими інструментами капіталізації наукових розробок та комерціалізації інновацій.
  • слабка взаємодія науки і виробництва на ранніх етапах інноваційної діяльності та низький попит на інтелектуальну власність. Лише незначна частина вітчизняних виробників здійснюють замовлення на наукові розробки, тому фактично дослідники змушені вгадувати, що потрібно реальному сектору економіки. Як наслідок, значне число винаходів не знаходить комерційної реалізації. А компанії в свою чергу не поспішають вкладатися в наукові дослідження як це відбувається в розвинутих країнах, де наука фінансується переважно приватним бізнесом;
  • недостатня інформованість щодо можливостей доступу до фінансових ресурсів, зокрема грантів та проектів технічної допомоги в сфері інновацій та слабка активність МСП в сфері отримання такого фінансування.

Висновки

Європейський досвід доводить можливість застосування та поширення СМАРТ-спеціалізації для стратегування регіонального розвитку, що визначає конкурентні переваги, встановлює стратегічні пріоритети та впроваджує інтелектуальну політику для максимізації потенціалу розвитку на основі знань. СМАРТ-спеціалізація сприяє перетворенню регіонів в регіональні кластери з робототехніки та інноваційні агенції в країнах ЄС.

Це важливо і для України, оскільки регіони України інтегровані у світові торгівельні потоки з широким співробітництвом і конкурентним ринком, де постійно відбуваються інноваційні трансформації. Реалізація СМАРТ спеціалізацій може бути досить ефективними інструментом майбутнього розвитку, зокрема для можливості інтеграції на більш високі ступені європейських ланцюгів доданої вартості. Не менш важливим є те, що у випадку, якщо нам вдасться реалізувати СМАРТ-спеціалізації в Україні так як вона діє в Європі – це дозволить забезпечити трансформаційний ефект, необхідний для модернізації промисловості в умовах впливу Індустрії 4.0.

А ключовим інструментом для реалізації цієї стратегії розвитку інновацій на регіональному рівні є кластери, які організовані для об’єднання та обміну досвідом, фінансуванням, лідерством та коучінгом, щоб зробити бізнес успішним, продуктивним, прибутковим та сприяти працевлаштуванню населення певної  громади. Кластери допомагають стимулювати інновації та стартапи, розвиваючи наявні сильні сторони в регіоні та підтримувати їх розвиток, щоб допомогти їм стати світовими лідерами,  спеціалізуючись та співпрацюючи з іншими стейкхолдерами.

Кластери організовані для об’єднання та обміну досвідом, фінансуванням, лідерством та коучінгом, щоб зробити бізнес успішним, продуктивним, прибутковим та сприяти працевлаштуванню населення певної  громади. Кластери допомагають стимулювати інновації та стартапи, розвиваючи наявні сильні сторони в регіоні та підтримувати їх розвиток, щоб допомогти їм стати світовими лідерами, спеціалізуючись та співпрацюючи з іншими стейкхолдерами.

Реалізація ключових драйверів регіонального зростання в рамках СМАРТ спеціалізації: дослідження, інновації, інвестиції та конкурентоспроможність, залежить від активної позиції громадськості, узгодження політичних втручань та інституційної підтримки.

Для учасників платформи Industry4Ukraine дуже важливим в поточному періоді є об’єднання та синхронізація зусиль керівних команд проектів Смарт-спеціалізації (куратор – Мінекономіки), національної політики кластерного розвитку (в розробці, куратор – робоча група Industry4Ukraine), та головних стейкхолдерів дотичних пілотних регіональних проектів, як ClusteRISE (АППАУ).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>