10 пунктів вирівнювання Industry4Ukraine з іншими аналітичними центрами в питаннях промислової політики

Платформа Industry4Ukraine об’єднує промислові спільноти, асоціації, аналітичні центри й незалежних експертів промислової політики. За останні 3 роки нами створено ряд засадничих стратегій та політик промислового розвитку – як стратегія Новітнього Індустріального Розвитку України (НІРУ), стратегія Індустрії 4.0, програма кластерного розвитку, концептуальні моделі кластерів Інжиніринг – Автоматизація – Машинобудування та  інноваційних екосистем промислових хайтек, методики системного використання інструментів промислової політики, концепція галузевих дорожніх карт цифрової трансформації, ряд матеріалів аналітичного характеру тощо.

Всі учасники платформи базуються на Маніфесті новітнього індустріального розвитку, який визначає політичні та економічні умови розвитку промисловості. Експерти платформи базуються на кращих практиках світових агенцій та об’єднань як UNIDO, WEF, Orgalime, комісій та програм країн ЄС щодо промислового, інноваційного та цифрового розвитку. Відповідно, нижчевказні положення є принциповими нашими засадами, й де концептуальне вирівнювання є важливим для будь-яких інституцій, що прагнуть консолідації та співпраці з Industry4Ukraine в промисловому розвитку України.

 1. Роль промисловості. Промисловість в економічній стратегії країни грає головну роль в пріоритетах зростання ВВП, створення робочих місць та подолання бідності. Україна – індустріальна держава.
 2. Роль держави. Держава й, зокрема, центральний уряд є головною інституцією, яка керує промисловою політикою через відповідні й тільки їй властиві інструменти та механізми впливу. Проактивний та цілеспрямований характер керування інструментами обумовлюється неможливістю досягнення цілей промислової стратегії методами «вільного ринку», й що доказано перетворення української економіки на сировинну в останні 6 років. Водночас, це не виключає принципу інклюзивності та фокусу на МСБ, що заявлено в Маніфесті платформи.
 3. Економічний суверенітет та незалежність державних політик. Український уряд має право й повинен відстоювати інтереси власної країни (економіки, промисловості), в тому числі, у випадках коли ці інтереси не повністю співпадають з економічними інтересами наших геополітичних союзників та партнерів.
 4. Головний фокус промислової політики має бути на переробній промисловості та середньо- високотехнологічних галузях промисловості. Інші пріоритетні напрями довгострокової політики
  1. Несировинний експорт та інтеграція в глобальні ланцюги доданої вартості
  2. Прискорена модернізація та оновлення виробничих фондів
  3. Масштабні інфраструктурні проекти
  4. Інноваційні та цифрові програми розвитку
  5. Розвиток людського капіталу
 5. Головні принципи застосування інструментів промислової політики включають селективність: уряд має робити свідомий фокус на певних пріоритетах та цілях, до яких також відносяться стимули розвитку для певних галузей, секторів та чи групи підприємств, які розглядаються як локомотиви розвитку або ж, чий занепад та вихід з ринку має критичні наслідки.
 6. Уникнення – нейтралізація ризиків корупції та-чи впливу олігархічних груп здійснюється не через заборону (відмову) від використання інструментів промислової політики, а через
  1. чітке розділення політик та зон впливу – відповідальності між різними рівнями керування та інституцій, включно з посиленням прямої відповідальності анти-корупційних органів.
  2. впровадження найбільш релевантних інструментів та умов їх застосування, які нейтралізують подібні ризики.
 7. Лідерство та головну відповідальність за виконання стратегії промислового розвитку й дотичних (інноваційна, цифрова, експортна) несе Центральний уряд. Ніяке аналітична агенція чи група агенцій, чи призначений «Оператор» не може замінити це лідерство та пряму відповідальність. Відповідно, необхідною є участь перших осіб (на рівні віце-прем’єрів) у всіх процесах розробки стратегій та політик.
 8. Координація та ефективне керування оперативними планами дій промислової стратегії здійснюється шляхом
  1. Координації та лідерства на рівні керівництва Кабінетом Міністрів України.
  2. Загальної орієнтації всіх дотичних міністерств на так звані «критичні місії». Критичні місії включають групування близьких стратегічних напрямів як, наприклад, прискорена модернізація промислових підприємств та критичної інфраструктури.
 9. В країні має бути єдина цифрова стратегія, що забезпечує баланс інтересів всіх хххTech – а не виключно е-урядування та публічних послуг. Це означає також наявність відповідальних органів за кожен Tech сегмент у відповідних ЦОВВ, в тому числі за Індустрію 4.0, а також збалансованість бюджетів на розвиток.
 10. Професійна розробка детальної, довгострокової промислової стратегії – з деталізацією стратегічних напрямів, планів дій, бюджетів та проектів нормативно-правових актів займає час команди кваліфікованих експертів не менше 5 місяців. Сюди входить також час на консолідацію провідних експертних промислових спільнот навколо цілей та напрямів промислової стратегії. В це коло мають ввійти експерти не нижче рівня керівників директоратів від Мінекономіки, Мінстратпрому, МОН, Мінцифри, Мінрегіонрозвитку, економічного комітету ВРУ, а також представники нинішніх ключових стейкхолдерів як – Інституту майбутнього, ФРУ, СУП, УСПП, ТПП, клубу «Коло», Industry4Ukraine, а також засновники Київського міжнародного економічного форуму.

Напередодні чергового циклу змін в спробах реформувати економічну та промислову стратегію країни, орг. комітет Industry4Ukraine закликає учасників платформи, а також наших партнерів, інші аналітичні центри країни консолідуватись навколо цих керівних принципів.

Орг комітет платформи:

 • Володимир Власюк, директор ДП “Укрпромзовнішекспертиза”
 • Людмила Мусіна, представник UNIDO в Україні
 • Олександр Юрчак, ген. директор Асоціації “підприємств промислової автоматизації України”
 • Денис Базилевич, Інститут адвокації та лобіювання, експерт GIZ
 • Іван Кульчицький, президент Агенції Європейських Інновацій
 • Андрій Забловський, керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>