Європейська промисловість – візія до 2030

Цей документ має прочитати кожен фахівець, який так чи інакше пов’язаний з промисловими виробництвами. Він не просто ставить орієнтири майбутнього. Автори, власне, пояснюють чому ЄС потрібно таке майбутнє в глобальному світі жорсткої конкуренції та постійних змін. Наприклад, головним чинником успіху вказана цифровізація. Але не тому, що просто «так захотілось» чи «щоб як усі». Масова та керована цифровізація – це просто осмислена відповідь на виклики зростаючої конкуренції, відставання від США та Азії, росту інновацій, але також на виклики покращення соціальних та екологічних аспектів, як можлива втрата робочих місць. Інновації та цифровізація радикально задають нові орієнтири в аспектах підготовки кадрів й всієї системи освіти. І так далі – документ будує причинно-наслідкові звязки, які в результаті дають цілісну візію, яким себе бачить ЄС. Завантажити.