Аналітичний антикризовий центр Industry4Ukraine

Аналіз стану економічних секторів, прогнозування тенденцій та розробка сценаріїв розвитку має вирішальне значення для ефективних управлінських рішень на рівні держави. Це важливо й в звичайних умовах, але тим більше значення це має в умовах кризи. Це також надзвичайно важливо для бізнесу – особливо тих, секторів, які стоять в кінці ланцюжків доданої вартості. Виходячи з тенденцій економічної кризи, а також переформатування відносин та мап великих світових екосистем, орг. комітет платформи Industry4Ukraine прийняв рішення про створення Аналітичного антикризового центру Indsutry4Ukraine. Далі ми прояснимо його головні засади та принципи функціонування.

Передумови створення центру

В даній концепції ми виходимо з того, що в рамках спільнот які входять до платформи Industry4Ukraine, ми вже маємо певні активи

 1. Сама платформа Industry4Ukraine – як об’єднання бізнес-асоціацій, агенцій, урядових структур. Важливим для даного розгляду в ідеології платформи (див. Маніфест) є положення про фокус на промисловості та хайтек, а також максимальну координацію дій з урядом.
 2. Висхідні дані про стан ринків: вони вже є в різному вигляді на рівні окремих компаній, бізнес-асоціацій, агенцій, органів влади (різного рівня), а також медіа-ресурсів, як в межах платформи, так і поза її межами.
 3. Аналітики: присутні  в чисельних бізнес-асоціаціях та аналітичних агенціях які входять в платформу, а також інші. З чисельними групами та агенціями  є довірчі стосунки, що важливо для переходу в «відкритий режим співпраці».
 4. Цифрові ресурси: є великі організовані групи в соц. мережах, кілька сайтів, зокрема – спец. портал https://www.industry4ukraine.net/ , який може бути спільним ресурсом для Аналітичного центру.
 5. Певний адмін. ресурс: в Industry4Ukraine налагоджена взаємодія між орг. комітетом платформи та органами виконавчої влади центрального та регіонального рівня. Така взаємодія тестувалась в кінці 2019 року в рамках 2-го Українського індустріального тижня (ДУІТ – https://industryweek.in.ua/). Команда орг.комітету, яка фактично діє в 2017 року,  також демонструє злагодженість дій та проурядову позицію (незалежно від змін уряду), що важливо в даних кризових умовах.

Таким чином, завдання поточного етапу полягають в реалізації вже існуючого колективного потенціалу з метою збору та аналітики даних з ринків, а також видачі рекомендацій. Функції координації та комунікацій, створення клімату добровільної співпраці та максимального розкриття потенціалу спільнот є головними для даного проекту

Головні засади та принципи функціонування Аналітичного центру

Експерти Аналітичного центру працюють на нових принципах, які дозволяють виробляти ринкові інсайти та якісні колективні рішення дистанційно, ефективно та швидко

 1. Перехід з режиму pull («примусове» та важке «витягування» даних знизу від суб’єктів ринку) на push або publish (регулярне та добровільне опублікування даних знизу). Це стосується в першу чергу членів асоціації та самих асоціацій й аналітичних агенцій – учасників проекту.
 2. Максимальне використання відкритих, цифрових даних. Учасники погоджують перелік джерел, які є спільними для користування (уточнити).
 3. Обмежений перелік «кризових тем». Пріоритетними темами для аналізу та вироблення рекомендацій в умовах кризи, спричиненої COVID-19, є наступні
  1. Загальноуправлінські, анти-кризові заходи: аналіз ситуації й вироблення комплексу рекомендацій «що і як» мають змінювати керівники різних категорій в своїх організаціях.
  2. Падіння ринкового попиту, замороження нових угод та інвестицій: це одна з найболючіших тенденцій, яка вже охоплює всі ринки, включно з промисловими.
  3. Фінансова ситуація: аналіз чинників що впливають на стабілізацію фінансової ситуації; фокус на наявних можливостях для підприємств тощо
  4. Збереження кадрів та забезпечення умов роботи персоналу з урахуванням контраверсійних факторів
   1. Дотримання заходів карантину та соціальної ізоляції (= здоров’я людей), й одночасно підтримання ефективної роботи підприємств
   2. Утримання персоналу в умовах очевидного падіння замовлень та доходів підприємств.
  5. Збої в ланцюжках постачань, логістика підприємств: моніторинг в цій сфері особливо важливий для імпортерів, виробників з високою долею імпортних комплектуючих та експортерів.
  6. Запобігання новим факторам ризиків, спричинених змінами роботи підприємств (кібер-, техногенні, екологічні тощо ) і які можуть посилюватись.
  7. Міжнародна співпраця та інтернаціоналізація – окрема тема, що потребує особливої уваги в умовах суттєвої зміни програм експорту, інтеграції в глобальні ланцюги, та міжнародної співпраці. Це стосується багатьох експортерів й Україна має бути дуже чутливою до світових та європейських змін в силу своєї гіпер-залежності від глобальних ринків. Тут з’являються нові ризики, але також чисельні можливості, реалізація яких залежить в першу чергу, від швидкої та консолідованої реакції.
 4. Правильний розподіл ролей між експертами відбувається за наступними критеріями
  1. Спеціалізація – ринкова (галузь) або тематична (наприклад, «фінанси» чи «міжнародна співпраця»)
  2. Профілювання ролей – на першому етапі, важливими є х найбільш очевидних ролей
   1. Збір польових даних (очікується від бізнес-асоціацій)
   2. Моніторинг публічних джерел – фільтрація на релевантність та публікація з коментарями (тобто, просто розшарювання без коментарів недоцільне, оскільки інформації зараз море)
   3. Аналітика, видача інсайтів та рекомендацій – має бути адресованим до лідерів за напрямами

Deliverables – результати роботи Центру

На початковому етапі центр передбачає вихід наступних deliverables

 1. Щотижневий вихід дайджестів (по зазначеним вище темам)
 2. Випуск 1-го збірника «Рекомендацій для бізнесу» від Аналітичного центру – 2 рази на на місяць.
 3. Налагодження регулярних, спільних обмінів з аналітиками та керівниками міністерств КМУ – започаткування онлайн нарад зі стану промисловості. Перша нарада – до 10 квітня. Рішення цих нарад доводяться до всіх стейкхолдерів.

Впродовж 3-5 наступних місяців  Центр має виробити ряд рекомендацій для уряду в переорієнтації української промисловості та хайтек секторів для кращої інтеграції в європейський та світовий простір в пост-кризовий період.

В концепцію центру (надається по запиту) включені також описання бізнес-процесів, розподіл ресурсів та інструменти взаємодії в рамках центру.

В Аналітичний центр Industry4Ukraine вже ввійшли

 • Юрчак Олександр – ген. директор АППАУ, координатор руху Індустрія 4.0 в Україні»
 • Базилевич Денис – координатор платформи Industry4Ukraine
 • Кульчицький Іван – президент Агенції Європейських Інновацій
 • Власюк Володимир – директор ДП «Укрпромзовнішекспертиза»
 • Унковська Тетяна – директор аналітичної агенції GrowFord
 • Ольга Гвоздьова – аналітик Офісу Просування Експорту
 • Матюшко Володимир – міжнародний експерт цифрового розвитку
 • Yannick Frourastier – консультант, директор CodEUrope Consulting
 • Безус Валерій – віце-президент Energy Club
 • Роденко Дмитро – директор «Міжнародна маркетингова група»
 • Щирін Юрій – Агентство Індустріального Маркетингу, Аналітика ринків

Робота в центрі є добровільною для експертів, натомість, ми сприяємо професійному росту та популяризації кращих аналітичних здобутків та імен.

Спонсорські кошти для підтримки роботу центру від бізнесу чи донорів – вітаються.

Ми запрошуємо до приєднання керівників та аналітиків промислових та хайтек бізнес-асоціацій, керівників департаментів міністерств та аналітичні агенції. Звертайтесь за е-адресою info@appau.org.ua

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>