Платформа Industry4Ukraine – як виробити спільні «правила гри»

«Платформа» – модне слово сьогодні в різних колах. Але кожен вкладає в це свій смисл. Що вкладаємо ми в Industry4Ukraine? Питання ще відкрите наразі. В червні організатори задекларували та вже використали 1 важливу характеристику платформ. Мова про об’єднання зовсім інше по масштабам. Ми говоримо про консолідацію зусиль десятків бізнес-асоціацій, що створює значно більший комулятивний ефект. Нагадаємо, що ідея походить саме від прикладу європейців, які для кращого лобіювання своїх інтересів в європарламенті об’єднали від подібним маніфестом – зверненням 500 асоціацій. Але чи достатньо цього одного параметру щодо кількості? Чи завжди кількість переходить в якість? Чи є якісь інші переваги та можливості, крім колективного тиску на політиків та уряд? Чи не стане нова платформа «пустишкою», через яку через пів-року всі забудуть?

Continue reading

Промислова політика ЄС

Перекладений на українську, цей документ є взірцем сучасного, цілісного підходу для державних політик в промисловості. Зокрема, ми бачимо в ньому чітке розуміння ключової ролі промисловості для економіки ЄС, а також не менш чіткі формулювання ключових факторів розвитку промисловості – як фокус на промислових інноваціях та інвестиціях в них, особлива увага до цифровізації та сталого розвитку, побудову глобальних ланцюжків створення цінності, інклюзивність та пріоритети по залучення інвестицій тощо. Документ є must read для представників центральних та регіональних ОВВ, а також для інших policy makers. Завантажити.

Показники промислової політики

Цей документ – готовий посібник по бенчмаркинговим показникам ефективності для всіх промислових policy makers. Він описує показники ефективності для промислового розвитку по кільком ключовим категоріям – як інновації, залучення інвестицій, цифровізація, міжнародна співпраця та єдиний вільний ринок. В кожній з цих категорій приводиться набір KPI, по яким ЄС буде вимірювати ефективність своїх програм та політик. Must read для кожного policy maker всіх рівнів – завантажити.

Європейська промисловість – візія до 2030

Цей документ має прочитати кожен фахівець, який так чи інакше пов’язаний з промисловими виробництвами. Він не просто ставить орієнтири майбутнього. Автори, власне, пояснюють чому ЄС потрібно таке майбутнє в глобальному світі жорсткої конкуренції та постійних змін. Наприклад, головним чинником успіху вказана цифровізація. Але не тому, що просто «так захотілось» чи «щоб як усі». Масова та керована цифровізація – це просто осмислена відповідь на виклики зростаючої конкуренції, відставання від США та Азії, росту інновацій, але також на виклики покращення соціальних та екологічних аспектів, як можлива втрата робочих місць. Інновації та цифровізація радикально задають нові орієнтири в аспектах підготовки кадрів й всієї системи освіти. І так далі – документ будує причинно-наслідкові звязки, які в результаті дають цілісну візію, яким себе бачить ЄС. Завантажити.